VEIKLOS SRITYS:

Europos Komisija skelbia viešąsias konsultacijas dėl eIDAS reglamento peržiūros

2020 rugpjūčio 11 d.

Europos Komisija atlieka 2014 m. priimto eIDAS reglamento, kuriuo reglamentuojami elektroninio parašo, elektroninio spaudo ir interneto svetainių tapatumo nustatymo sertifikatų sudarymo, elektroninių laiko žymų kūrimo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo galiojimo patvirtinimo, elektroninio parašo ir elektroninio spaudo ilgalaikės apsaugos ir elektroninio registruoto pristatymo paslaugos bei elektroninės atpažinties klausimai, peržiūrą. Nuo 2020 m. liepos 24 d. iki spalio 2 d. skelbiamos atviros viešosios konsultacijos, kuriose gali dalyvauti visos suinteresuotos šalys: Europos Sąjungos piliečiai, eIDAS reglamentuojamų paslaugų teikėjai ir šių paslaugų naudotojai, valstybių narių kompetentingos institucijos, tarptautinės organizacijos ir kiti suinteresuoti subjektai.

Komisija nori nustatyti, kaip įgyvendinami eIDAS reglamentu užsibrėžti tikslai, kokia įgyta patirtis ir pasiekti rezultatai, įvertinti naujausius technologinius, rinkos ir teisinius pokyčius. Atsižvelgdama į tai, Komisija apsvarstys  eIDAS reglamento tobulinimo galimybes ir parengs siūlymus, kaip Europos Sąjungoje galėtų būti plačiau taikomos eIDAS reglamentu reglamentuojamos paslaugos, kad didėtų jų sukuriama nauda ir būtų užtikrintas saugus ir sklandus piliečių, verslo ir valdžios institucijų elektroninis bendravimas.

Prisidėti prie šių konsultacijų ir pareikšti savo nuomonę galima užpildant anketą internete

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12528-European-Digital-Identity-EUid-/public-consultation.

Konsultacija skelbiama ir RRT interneto svetainėje čia.

Informacija atnaujinta 2020-08-11