VEIKLOS SRITYS:

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė aptarė veiklos planus

2020 birželio 30 d.

2020 m. birželio 25 d. nuotoliniu būdu vyko pirmasis 2020 m. Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės (ERGP) plenarinis posėdis. Jam pirmininkavo Graikijos telekomunikacijų ir pašto komisijos (EETT) pirmininko pavaduotojas dr. Spyros Pantelis, kuriam talkino pirmininko pavaduotojas João Cadete de Matos, Portugalijos nacionalinės ryšių reguliavimo institucijos (ANACOM) pirmininkas.

Plenariniame posėdyje buvo aptartas ERGP 2021 m. darbo programos projektas, parengtas atsižvelgiant į tris ERGP vidutinės trukmės 2020–2022 m. strategijos ramsčius:

  • persvarstyti pašto sektoriaus veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
  • skatinti ES bendrosios pašto rinkos konkurencingumą;
  • suteikti galutiniams vartotojams daugiau galių.

2021 m. darbo programos projekte pagrindinis dėmesys skiriamas ERGP indėliui Europos Komisijai ruošiantis peržiūrėti  Pašto paslaugų direktyvą, kuri paskutinį kartą buvo peržiūrėta 2008 m., – o nuo to laiko pašto sektorius patyrė didelių pokyčių. Taip pat pabrėžiamos COVID-19 pandemijos pasekmės pašto sektoriui. Remdamasi 2020 m. ERGP ataskaitomis, ERGP planuoja 2021 m. pateikti išsamesnę statistinių duomenų ataskaitą apie pandemijos poveikį pašto paslaugoms iš ekonominės ir veiklos perspektyvos. 2021 m. darbo programos projektas bus teikiamas viešosioms konsultacijoms nuo 2020 m. liepos 7 d. iki rugsėjo 25 d.

Plenarinis posėdis taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad visų ERGP darbo grupių darbas vyksta kaip numatyta, ir patvirtino šiuos ataskaitų projektus, kurie bus teikiami viešosioms konsultacijoms nuo 2020 m. liepos 7 d. iki rugsėjo 25 d.: ataskaitos, kurioje nagrinėjami galimi pašto sektoriaus apibrėžimai (ERGP PL I (20) 7) ir ERGP ataskaitos pagrindiniais vartotojų klausimais (ERGP PL I (20) 8) projektus.

Galiausiai ERGP plenarinis posėdis nusprendė pradėti ERGP pirmininkų rinkimų 2021 ir 2022 metams procedūrą. 2021 m.  pirmininko rinkimai reikalingi dėl Lenkijos reguliavimo institucijos UKE vadovo M. Cichy, kuris buvo išrinktas ERGP pirmininku 2021 m., atleidimo. Plenarinis posėdis išreiškė susirūpinimą dėl pastarojo įvykio ir pakartojo, kad ES teisėje įtvirtintas nacionalinių reguliavimo institucijų nepriklausomumas yra nepaprastai svarbus jų pareigų vykdymui.

Daugiau informacijos rasite: https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en .

 

Informacija atnaujinta 2020-06-30