VEIKLOS SRITYS:

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė svarstė pašto sektoriaus klausimus

2019 liepos 28 d.

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) plenariniame posėdyje 2019 m. birželio 28 d. buvo apsvarstyti ERGP vykdomi darbai ir ateities planai.

Posėdyje patvirtintas dokumentas, kuriuo teikiami pasiūlymai Europos Komisijai Pašto paslaugų direktyvos peržiūros kontekste – ERGP nuomonė dėl pašto paslaugų reguliavimo sistemos peržiūros. Dokumente išsakytas požiūris, kad naujoji reguliavimo sistema turėtų koncentruotis ties konkurencijos tikslais, atsižvelgiant į tai, kad intervencinės rinkos reguliavimo priemonės turėtų būti taikomos tik realiai ar potencialiai neveikiant rinkos mechanizmams. Atitinkamai, tinkamas rinkų funkcionavimas ir konkurencija turėtų būti pagrindiniai uždaviniai, kaip ir universaliosios paslaugos, apimančios nustatytos kokybės ir kainos minimalių pašto paslaugų  rinkinį, teikimas. Dokumentą rasite ERGP tinklapyje: Opinion on the review of the regulatory framework.

Taip pat sutarta dėl ERGP  2020–2022 m. strategijos ir ERGP 2020 m. darbo programos – šių dokumentų projektai paskelbti viešajai konsultacijai, po kurios, atsižvelgus į gautas pastabas, jie bus pateikti tvirtinti ateinančiame ERGP plenariniame posėdyje. Dokumentų projektus rasite: ERGP PL I (19) 7 Medium Term Strategy 2020-2022  ir  ERGP PL I (19) 11 Work Programme 2020 . Viešoji konsultacija skelbiama ir RRT svetainėje https://www.rrt.lt/apie-rrt/viesosios-konsultacijos/tarptautines-viesosios-konsultacijos/ .

ERGP plenarinio posėdžio metu apsvarstyta antrojo ERGP Suinteresuotųjų šalių forumo, vyksiančio 2019 m. rugsėjo 18 d. Briuselyje, programa. Forumas bus skirtas aptarti pašto reguliavimo klausimus, e. komercijos poveikį pašto sektoriui, pokyčius tarptautinio pašto srityje. Daugiau informacijos apie forumą ir registracijos formą rasite: https://ec.europa.eu/growth/content/register-2nd-stakeholder-forum-european-regulators-group-postal-services_en

Plačiau apie ERGP plenarinį posėdį ir ERGP nuomonę dėl pašto paslaugų reguliavimo sistemos peržiūros skaitykite ERGP pranešimuose spaudai https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en (skyrelyje „Meetings”).

 

Informacija atnaujinta 2019-09-26