VEIKLOS SRITYS:

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė skelbia viešąją konsultaciją dėl pasiūlymų darbo programai ir strategijai

2019 vasario 20 d.

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) pradeda rengti 2020–2022 m. strategiją ir 2020 m. darbo programą ir skelbia viešąją konsultaciją dėl pasiūlymų teikimo.

Šia viešąja konsultacija siekiama suteikti galimybę suinteresuotiems subjektams teikti pasiūlymus 20202022 m.  ERGP strategijai ir 2020 m.  ERGP darbo programai pradiniame rengimo etape.

Konsultacijos metu siekiama gauti reguliavimo institucijų, rinkos dalyvių nuomonę dėl ERGP strateginių krypčių ateinantiems trejiems metams, įvertinant pašto sektoriaus ir vartotojų poreikių pokyčius bei dėl 2020 m. ERGP darbo programos prioritetų.

Viešoji konsultacija yra pirmasis 20202022 m. ERGP strategijos bei 2020 m. ERGP darbo programos rengimo etapas, kurio metu, atsižvelgiant į rinkos dalyvių ir reguliavimo institucijų pasiūlymus, bus parengti strategijos ir  darbo programos projektai. Vėliau šie projektai bus skelbiami antrajai viešajai konsultacijai. Atsižvelgus į gautas pastabas, dokumentai bus parengti ir paskelbti 2019 m. gruodžio mėn.

Pasiūlymus dėl 20202022  m. ERGP strategijos ir 2020 m. ERGP darbo programos prašome teikti iki 2019 m. kovo 11 d.  el. pašto adresais  [email protected] ir  [email protected].

Daugiau informacijos dėl viešosios konsultacijos rasite adresu https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34001

Viešoji konsultacija skelbiama ir RRT svetainėje.

Informacija atnaujinta 2019-02-20