VEIKLOS SRITYS:

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė vykdo viešąją konsultaciją

2023 liepos 12 d.

Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupė (angl. European Regulators Group for Postal Services, toliau – ERGP) vykdo viešąją konsultaciją dėl ERGP 2024 metų darbo programos.

ERGP Plenariniame posėdyje birželio 23 d. buvo aptartas ir patvirtintas ERGP 2024 metų darbo programos projektas, kuris teikiamas viešoms konsultacijoms nuo 2023 m. liepos 6 d. iki spalio 6 d.

Kiekvienais metais ERGP rengia metines darbo programas, kurioje atsižvelgia į ERGP vidutinės trukmės strategijos (MTS) 2023-2025 m. prioritetus, taip pat po konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis.

ERGP 2024 metų darbo programa tęsia jau 2023 m. pradėtą darbą ir atsižvelgia į svarbiausius pašto sektoriaus iššūkius ir tendencijas – būtiną pašto reguliavimo sistemos peržiūrą, žaliąją transformaciją, skaitmeninimą, elektroninės prekybos suklestėjimą ir vartotojų poreikių pokyčius.

ERGP 2024 metų darbo programos projektą rasite čia: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/55074

Pastabas prašome teikti iki 2023 m. spalio 6  d.  el. pašto adresu [email protected] , kopiją siunčiant:  [email protected]

Informacija atnaujinta 2023-07-12