VEIKLOS SRITYS:

Europos pašto reguliuotojų (ERGP) darbo grupė Vilniuje svarstė pašto sektoriaus klausimus

2018 balandžio 11 d.

2018 m. balandžio 10 d. Vilniuje vyko ERGP Konkurencijos ir prieigos reguliavimo darbo grupės susitikimas. Posėdyje svarstytas ERGP darbo grupės parengtas dokumentas –  Pašto paslaugų direktyvos 11, 11a, 12 straipsniuose įtvirtintų skaidrumo, nediskriminavimo, proporcingumo principų perkėlimas nacionalinėje teisėje ir taikymas praktikoje. Dokumente pateikiamos rekomendacijos ir apibendrintos ES valstybių narių geriausios praktikos pavyzdžiai dėl prieigos prie pašto tinklo reguliavimo. Darbo grupės parengtas dokumentas bus pristatomas 2018 m. ERGP plenariniame I posėdyje, kuris vyks 2018 m. birželio 29 d. Osle, Norvegijoje.

Informacija atnaujinta 2018-04-15