VEIKLOS SRITYS:

Užmokesčiai

Užmokesčių priežiūra

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokos dydį apskaičiuoja viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas pagal Lietuvos transporto saugos administracijos nustatytus tarifus. Užmokesčio už minimalųjų prieigos paketą įmoką geležinkelio įmonės (vežėjai) moka viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui.

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą vykdo užmokesčių už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžių už viešosios infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas patikrinimą.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžiai už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas nustatyti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2BE-348 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-423 „Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo“ pakeitimo“.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifai

Eil. nr.Tarifas2014–2015 traukinių tvarkaraštis2015–2016 traukinių tvarkaraštis2016–2017 traukinių tvarkaraštis2017–2018  traukinių tvarkaraštis2018–2019 traukinių tvarkaraštis2019-2020 traukinių tvarkaraštis2020-2021 traukinių tvarkaraštis
1.Traukinių eismo rinkliavos dydis (Eur/tkm bruto)0,00170,0019 0,00180,00210,00180,00080,0008
2.Keleivių tranzito rinkliavos dydis (Eur/tkm bruto)0,00610,00780,00520,00670,00370,00330,0045
3.Krovinių tranzito rinkliavos dydis (Eur/tkm bruto)0,01070,01410,00900,01130,00680,00560,0079
4.Krovinių vežimo rinkliavos dydis:
4.1.Krautų ir tuščių konteinerių, puspriekabių ir kitų įvairiarūšių talpyklų vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0,00180000,00670,00970,0050
4.2.Pavojingųjų krovinių vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0,01330,0104 0,01940,01790,01890,02180,0212
4.3.Mažos vertės krovinių vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0000,00170,00420,00720,0046
4.4.Kitų krovinių vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0,00300,00230,00360,00490,00620,00860,0079
5.Kontaktinio elektros tinklo naudojimo rinkliavos dydis (Eur/trauk. km)0,50080,51050,57250,44430,55960,17540,1746
6.Pajėgumų rezervavimo rinkliavos dydis (Eur/trauk. km)1,37181,48571,4886

 

Užmokestį už naudojimąsi Lietuvos geležinkelių transporto kodekso 30¹ straipsnyje nurodytais geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir pagalbinėmis paslaugomis nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius.

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą vykdo užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis  pagrindinėmis, papildomomis ir pagalbinėmis paslaugomis  dydžių, patikrinimą.

Užmokesčiai už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais.

Apskaitos atskyrimo priežiūra

RRT vykdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, apskaitos atskyrimo, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansinio skaidrumo reikalavimų priežiūrą.

RRT nustato pagrindinius geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo principus, apskaitos atskyrimo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat informacijos, susijusios su apskaitos atskyrimu, pateikimo reikalavimus.

Pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 7¹ straipsnio 6 dalies 2 punktą, RRT vykdydama specialiųjų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonių (vežėjų), apskaitos atskyrimo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansinio skaidrumo reikalavimų priežiūrą gali inicijuoti minėtų asmenų, taip pat visų vertikaliosios integracijos įmonių grupės juridinių asmenų išorės auditą, ir (arba) pati atlikti auditą.

Audito ataskaitos

AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos atskyrimo sistemos audito už 2018 metus ataskaita

Informacija atnaujinta 2020-06-02