VEIKLOS SRITYS:

Apskaita ir kainos

Apskaitos atskyrimo priežiūra

RRT vykdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, apskaitos atskyrimo priežiūrą.

Pagal Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 71 straipsnio 6 dalies 2 punktą, RRT vykdydama specialiųjų viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonių (vežėjų), apskaitos atskyrimo reikalavimų vykdymo priežiūrą, gali inicijuoti minėtų asmenų išorės auditą ir (arba) pati atlikti auditą.

Užmokesčių priežiūra

Užmokesčio už minimalųjų prieigos paketą įmokos dydį ir ją sudarančius tarifus apskaičiuoja Lietuvos transporto saugos administracija. Užmokesčio už minimalųjų prieigos paketą įmoką geležinkelio įmonės (vežėjai) moka viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui. RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą vykdo užmokesčių už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžių už viešosios infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas patikrinimą.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų dydžiai už viešosios infrastruktūros valdytojo teikiamas paslaugas nustatyti Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 2BE-348 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-423 „Dėl užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifų nustatymo“ pakeitimo“.

Užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą įmokų tarifai

Eil. nr.Tarifas2014–2015 m. traukinių tvarkaraštis2015–2016 m. traukinių tvarkaraštis2016–2017 m. traukinių tvarkaraštis2017–2018 m. traukinių tvarkaraštis2018–2019 m. traukinių tvarkaraštis2019-2020 m. traukinių tvarkaraštis2020-2021 m. traukinių tvarkaraštis
1.Traukinių eismo rinkliavos dydis (Eur/tkm bruto)0,00170,0019 0,00180,00210,00180,00080,0008
2.Keleivių tranzito rinkliavos dydis (Eur/tkm bruto)0,00610,00780,00520,00670,00370,00330,0045
3.Krovinių tranzito rinkliavos dydis (Eur/tkm bruto)0,01070,01410,00900,01130,00680,00560,0079
4.Krovinių vežimo rinkliavos dydis:
4.1.Krautų ir tuščių konteinerių, puspriekabių ir kitų įvairiarūšių talpyklų vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0,00180000,00670,00970,0050
4.2.Pavojingųjų krovinių vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0,01330,0104 0,01940,01790,01890,02180,0212
4.3.Mažos vertės krovinių vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0000,00170,00420,00720,0046
4.4.Kitų krovinių vežimo rinkliavos dydis (Eur/tkm neto)0,00300,00230,00360,00490,00620,00860,0079
5.Kontaktinio elektros tinklo naudojimo rinkliavos dydis (Eur/trauk. km)0,50080,51050,57250,44430,55960,17540,1746
6.Pajėgumų rezervavimo rinkliavos dydis (Eur/trauk. km)1,37181,48571,4886

Informacija atnaujinta 2020-02-07