VEIKLOS SRITYS:

Apskaitos atskyrimo priežiūra

RRT vykdo viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, prireikus geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, apskaitos atskyrimo, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo finansinio skaidrumo reikalavimų priežiūrą.

RRT nustato pagrindinius geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo principus, apskaitos atskyrimo sistemai keliamus reikalavimus, taip pat informacijos, susijusios su apskaitos atskyrimu, pateikimo reikalavimus. Su jais galite susipažinti čia.

Apskaitos atskyrimo reikalavimai taikomi:

  • viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui;
  • geležinkelio įmonėms (vežėjams);
  • geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, valdantiems Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – Kodeksas) 30¹ straipsnio 1–9 punktuose nurodytus geležinkelių paslaugų įrenginius;
  • geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams, vieninteliams rinkoje teikiantiems su geležinkelių transportu susijusias papildomas ir (ar) pagalbines paslaugas;
  • geležinkelių infrastruktūros valdytojams, valdantiems geležinkelių kelius, sujungtus su geležinkelių paslaugų įrenginiais.

Apskaitos atskyrimo tikslai:

  • atskleisti verslo vieneto, kaip santykinai atskiros ūkio subjekto verslo dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį;
  • identifikuoti vidinius pervedimus, siekiant išvengti kryžminio subsidijavimo atvejų;
  • užtikrinti sąlygas efektyviam teisės aktais reguliuojamo užmokesčio už teikiamas geležinkelių transporto paslaugas priežiūros vykdymui.

Atliktų auditų ataskaitos

Eil. Nr.MetaiAtlikto audito ataskaita
1.2018  m.AB „Lietuvos geležinkeliai“ apskaitos atskyrimo sistemos audito ataskaita

 

 

Informacija atnaujinta 2020-07-01