VEIKLOS SRITYS:

Geležinkelių paslaugų įrenginių užmokesčiai

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų) veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis paslaugomis ir užmokesčių už su geležinkelių transportu susijusias pagalbines ir papildomas paslaugas dydžių.

Užmokestį už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais, nurodytais Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso  30¹ straipsnyje, juose esančiais geležinkelio keliais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis paslaugomis nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius,  kuris negali būti didesnis už šių paslaugų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

Užmokestis už prieigą prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais, turi būti lygus išlaidoms, tiesiogiai patiriamoms vykdant geležinkelių transporto eismą.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatomis, informaciją apie naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose tekiamų su geležinkelių transportu susijusių paslaugų užmokesčius bei siūlomus nuolaidų schemų taikymo principus skelbia geležinkelių paslaugų įrenginių aprašuose. Informaciją apie naudojimosi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų užmokesčius galite rasti  čia.

Informacija atnaujinta 2020-07-14