VEIKLOS SRITYS:

Geležinkelių paslaugų įrenginių užmokesčiai

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų) veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus dėl užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis paslaugomis ir užmokesčių už su geležinkelių transportu susijusias pagalbines ir papildomas paslaugas dydžių.

Užmokestį už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais, nurodytais Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso  30¹ straipsnio 1–9 punktuose, juose esančiais geležinkelio keliais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis paslaugomis nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius,  kuris negali būti didesnis už šių paslaugų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

Užmokestis už prieigą prie geležinkelio kelių, sujungtų su geležinkelių paslaugų įrenginiais, turi būti lygus išlaidoms, tiesiogiai patiriamoms vykdant geležinkelių transporto eismą.

Užmokestį už geležinkelių paslaugų įrenginiuose teikiamas su geležinkelių transportu susijusias papildomas ir pagalbines paslaugas nustato geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius. Jeigu su geležinkelių transportu susijusias papildomas ir pagalbines paslaugas teikia vienas paslaugų teikėjas, užmokestis už šias paslaugas negali būti didesnis už jų teikimo išlaidas, pridėjus pagrįstą pelną.

Geležinkelių paslaugų įrenginių operatorius, vadovaudamasis Reglamento (ES) 2017/2177 nuostatomis, informaciją apie užmokesčius už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis su geležinkelių transportu susijusiomis pagrindinėmis, papildomomis ir (ar) pagalbinėmis paslaugomis bei siūlomus nuolaidų schemų principus skelbia geležinkelių paslaugų įrenginių aprašuose, kuriuos galite rasti čia arba Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose.

 

Informacija atnaujinta 2022-03-28