VEIKLOS SRITYS:

Pajėgumų skyrimas

Pajėgumų skyrimo priežiūra

RRT nagrinėja viešosios infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių, geležinkelio įmonių (vežėjų), institucijų, įstaigų ir organizacijų veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant pagal kompetenciją priimtus sprendimus, šiais atvejais:

  • dėl teisės naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygų apribojimo geležinkelio įmonėms (vežėjams);
  • dėl teisės naudotis geležinkelių paslaugų įrenginiais ir juose teikiamomis paslaugomis sąlygų apribojimo geležinkelio įmonėms (vežėjams);
  • dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus skiria:

RRT, gavusi pareiškėjo skundą, vertina, ar atliktos viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo procedūros bei priimtas sprendimas atitinka Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 611 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.

Informacija atnaujinta 2019-03-15