VEIKLOS SRITYS:

Rinkos stebėsena

RRT atlieka Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėseną rinkdama informaciją iš rinkos dalyvių (Lietuvos transporto saugos administracijos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonės (vežėjo)). Stebėsena atliekama siekiant vykdyti RRT priskirtas geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijas bei teikiant Europos Komisijai Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo ataskaitas.

 

Paslaugų teikėjai
Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus paslaugų teikėjai yra šie:
Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojasLietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta įmonė AB „Lietuvos geležinkeliai“, teisėtai valdanti ir prižiūrinti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir teikianti su tuo susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms.
· AB „Lietuvos geležinkeliai“
Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos filialas), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos filialas), kuri užtikrina tik trauką.
· AB „Lietuvos geležinkeliai“
 · UAB „Gargždų geležinkelis“
 ·  UAB „LGC Cargo“
Geležinkelių paslaugų įrenginio operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos filialas, kurie yra atsakingi už vieno ar daugiau geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą arba vienos ar daugiau paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 301 straipsnyje nurodytuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, teikimą geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms.
· AB „Lietuvos geležinkeliai“

 

Statistika

Europos Komisijos paskelbtos Europos Sąjungos geležinkelių transporto rinkos stebėjimo ataskaitos:

Šeštoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Penktoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Ketvirtoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Trečioji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Antroji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Pirmoji geležinkelių transporto rinkos plėtros stebėsenos ataskaita

Geležinkelių nepriklausomų reguliuotojų grupės IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group – Rail) paskelbtos IRG-Rail valstybių narių geležinkelio transporto rinkos metinės ataskaitos:

IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita

Pagrindinės šioje ataskaitoje analizuojamos temos:

–          viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo charakteristikos ir prieigos mokesčiai;

–          geležinkelių transporto rinkos dalyviai ir tarptautinis traukinių eismas;

–          krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rinkos.

IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita skelbiama IRG-Rail tinkalapyje https://irg-rail.eu/irg/documents/market-monitoring/186,2018.html.

Informacija atnaujinta 2020-02-07