VEIKLOS SRITYS:

Rinkos stebėsena

RRT atlieka Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėseną rinkdama informaciją iš rinkos dalyvių (Lietuvos transporto saugos administracijos, viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių ir geležinkelio įmonių (vežėjų)). Stebėsena atliekama siekiant vykdyti RRT priskirtas geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijas bei teikiant Europos Komisijai Lietuvos geležinkelių transporto paslaugų rinkos stebėjimo ataskaitas.

 

Paslaugų teikėjai

Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus paslaugų teikėjai yra šie:

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojasLietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta įmonė, akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo funkcijoms vykdyti įsteigta dukterinė bendrovė, teisėtai valdanti ir prižiūrinti viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir teikianti su tuo susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms.

Geležinkelio įmonė (vežėjas) – licencijuota įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos filialas), kurios veikla yra teikti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo geležinkelių transportu vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugas ir (ar) kombinuotojo keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugas ir užtikrinti trauką, taip pat įmonė (juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys), kuri užtikrina tik trauką.

Geležinkelių paslaugų įrenginio operatoriusfizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija, juridinio asmens, kitos organizacijos padalinys, kurie yra atsakingi už vieno ar daugiau geležinkelių paslaugų įrenginių valdymą arba vienos ar daugiau su geležinkelių transportu susijusių pagrindinių, papildomų ir (ar) pagalbinių paslaugų, teikiamų Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 301 straipsnyje nurodytuose geležinkelių paslaugų įrenginiuose, teikimą geležinkelio įmonėms (vežėjams) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 28 straipsnio 3 dalyje nurodytoms įmonėms.

  • AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“
  • AB „Lietuvos geležinkeliai“ Turto valdymo paslaugų centras“
  • UAB „LG Keleiviams“
  • UAB „Vilniaus lokomotyvų remonto depas“

 

 

Statistika
Geležinkelių nepriklausomų reguliuotojų grupės IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group – Rail) ataskaitos

IRG-Rail 8-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita
IRG-Rail 7-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita
IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita

Pagrindinės ataskaitose analizuojamos temos:
– viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo charakteristikos ir prieigos mokesčiai;
– geležinkelių transporto rinkos dalyviai ir tarptautinis traukinių eismas;
– krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rinkos.

Informacija atnaujinta 2020-04-16