VEIKLOS SRITYS:

Tinklo nuostatai

RRT savo iniciatyva ar pagal pareiškėjų skundus nagrinėja viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų, kuriuos privalo parengti ir paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, turinį.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatai yra informacinis leidinys, kuriame pateikiama informacija apie:

  • viešąją geležinkelių infrastruktūrą;
  • naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra sąlygas ir procedūras;
  • prieigos prie geležinkelių paslaugų įrenginių ir šiuose įrenginiuose teikiamų paslaugų sąlygas;
  • užmokesčių už minimalųjį prieigos paketą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;
  • užmokesčių už naudojimąsi geležinkelių paslaugų įrenginiais ir šiuose įrenginiuose teikiamomis papildomomis ir pagalbinėmis paslaugomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką;
  • viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo tvarką;
  • kitą informaciją, reikalingą norint kreiptis dėl šios viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

Tinklo nuostatų turinio reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklėse.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros nuostatai skelbiami AB „Lietuvos geležinkeliai“ (viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo) tinklalapyje https://infrastructure.litrail.lt/tinklo-nuostatai.

Informacija atnaujinta 2019-03-15