VEIKLOS SRITYS:

Tinklo nuostatai

RRT savo iniciatyva arba pagal pareiškėjo skundą privaloma išankstine ne teismo tvarka nagrinėja Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatų (toliau – Tinklo nuostatai), kuriuos privalo parengti ir paskelbti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojas, turinį.

Tinklo nuostatai – dokumentas, kuriame nurodomos naudojimosi viešąja geležinkelių infrastruktūra apmokestinimo ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės, terminai, procedūros ir kriterijai, įskaitant kitą informaciją, kurios reikia kreipiantis dėl viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo.

Tinklo nuostatų turiniui keliamus reikalavimus galite rasti čia.

Viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo AB „LTG Infra“ skelbiamus Tinklo nuostatus galite rasti čia.

Informacija atnaujinta 2024-02-19