VEIKLOS SRITYS:

Geležinkelių transporto rinkos dalyviams – naujos taisyklės, kaip ir kokią informaciją skelbti

2023 gegužės 25 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) priėmė Informacijos teikimo geležinkelių transporto rinkos reguliuotojui taisykles. Jų tikslas – reglamentuoti viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo, geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių paslaugų įrenginių operatorių periodinių ataskaitų apie geležinkelių transporto veiklą teikimo RRT turinį ir tvarką.

„Iki šiol RRT atskirais paklausimais, nenustatytu reguliarumu rinkdavo informaciją apie geležinkelių transporto rinką ir ją teikdavo Europos Komisijai bei kartu su kitų Europos šalių geležinkelių reguliuotojais rengdavo kasmetines Europos geležinkelių transporto rinkos stebėjimo ataskaitas. Šių taisyklių priėmimas leis visiems geležinkelių transporto rinkos dalyviams aiškiai žinoti informacijos teikimo periodiškumą ir vienodai suprasti teikiamos informacijos turinį“, – sako Rita Liuokaitytė, RRT geležinkelių ir pašto grupės vadovė.

Nuo šiol RRT iš geležinkelių transporto rinkos dalyvių lauks dviejų pusmetinių ataskaitų ir vienos metinės ataskaitos, kurioje bus teikiami mažiau kintantys duomenys.

RRT, įvertinusi gautas ataskaitas, taip pat skelbs apibendrintas periodines Lietuvos geležinkelių transporto rinkos stebėjimo ataskaitas, kurios leis vertinti geležinkelių, kaip svarbaus partnerio, įgyvendinančio žaliojo kurso tikslus, vystymosi tendencijas.

Su Informacijos teikimo geležinkelių transporto rinkos reguliuotojui taisyklėmis galite susipažinti čia: https://www.rrt.lt/d/del-informacijos-teikimo-gelezinkeliu-transporto-rinkos-reguliuotojui-taisykliu-patvirtinimo/

Informacija atnaujinta 2023-05-25