VEIKLOS SRITYS:

Geležinkelių transporto sektoriaus pokyčiai: kokie iššūkiai laukia vežėjų?

2023 kovo 30 d.

Geležinkelių transporto sektorius Lietuvoje gyvena reikšmingų pokyčių – persiorientavimo iš rytų į vakarus nuotaikomis. Didinama Lietuvos geležinkelių infrastruktūros integracija su Europos Sąjungos infrastruktūra. Be to, siekiama įgalinti tarptautinį transporto koridorių tarp Vakarų Europos ir Baltijos regiono naujoms krovinių vežimo kryptims.

„Visi šie pokyčiai gali sėkmingai vykti su sąlyga, jeigu sudaromos vienodos sąlygos visiems rinkos dalyviams nediskriminaciniais pagrindais naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra bei vystytis geležinkelių transporto verslui būtinoms paslaugoms“, – geležinkelių transporto sektoriaus reguliavimo iššūkius ir naujoves aptarti skirtame renginyje sakė Jūratė Šovienė, Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) pirmininkė.

RRT pirmą kartą organizavo geležinkelių rinkos klausimams skirtą renginį, kuriame dalyvavo geležinkelio įmonių (vežėjų), ekspedicinių kompanijų, Klaipėdos regiono krovos kompanijų atstovai. Pranešimus skaitė LR susisiekimo ministerijos atstovai Vidmantas Tamulis ir Jurgita Norkienė, AB „LTG Infra“ atstovė Jelena Piatina

Pasak J. Šovienės, dabartinių aktualijų kontekste tikslas užtikrinti veiksmingą konkurenciją tampa dar svarbesnis. Pernai RRT didžiausią dėmesį skyrė tam, kad  visi norintys naudotis geležinkelių infrastruktūra turėtų aiškias ir vienodas tam sąlygas.

„Sprendėme geležinkelių infrastruktūros paslaugų apmokestinimo klausimus. Pavyzdžiui, įpareigojome geležinkelių paslaugų įrenginių valdytoją „LTG Infra“ pakeisti neteisingai apmokestintų paslaugų tarifus ir užtikrinti, kad šių paslaugų naudotojai, atliekantys tuos pačius veiksmus geležinkelių paslaugų įrenginiuose, būtų apmokestinami vienodomis sąlygomis. Įpareigojimų vykdymo priežiūrą tęsiame ir šiais metais“, – pabrėžia J. Šovienė, kurios teigimu, šiemet RRT tikrins, kaip geležinkelių paslaugų įrenginių operatoriams sekasi vykdyti savo pareigą skelbti informaciją apie valdomus geležinkelių paslaugų įrenginius.

Tai – ypač svarbus uždavinys siekiant vystyti konkurencingą geležinkelių transporto sektorių.

Užmokesčio klausimai

Rinkos dalyviams šiemet daug klausimų kelia užmokesčio už minimalųjį prieigos paketą nustatymas ir viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo proceso pasikeitimas.

„Šios temos daro didelę įtaką konkurencingos aplinkos geležinkelių transporto sektoriuje atsiradimui“, – pabrėžia Agnė Čižienė, RRT Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vyriausioji patarėja.

Lietuva Europos kontekste yra tarp lyderių, nustačiusių aukščiausius užmokesčius, jei vertintume sumokėtus mokesčius už naudojimąsi geležinkelių infrastruktūra už traukinio kilometrą. Visgi tarp mūsų ir kitų Europos vežėjų yra vienas svarbus skirtumas – Lietuvos geležinkelių tinklu rieda sunkūs ir ilgi traukiniai, todėl skaičiuojant infrastruktūros užmokesčius vienai tonai, užmokesčiai nėra išskirtiniai savo dydžiu Europos kontekste.

„Kitaip tariant, krovinius vežant ilgais ir sunkiais traukiniais mažėja vežėjų išlaidos, tačiau ilgėja pristatymo terminai“, – komentuoja Lietuvos rinkos reguliuotojo atstovė.

Vežėjų susirūpinimą kelia ir panaikinama galimybė atsisakyti paskirtų pajėgumų, t.y. teisės naudotis geležinkelių infrastruktūra vieną tarnybinio traukinių tvarkaraščio laikotarpį.

„Tačiau matant, kokius pakeitimus pajėgumų skyrimo procese planuoja Europos Komisija, akivaizdu, kad geležinkelių transporto sektoriuje labai svarbus atsakingas pajėgumų planavimas ir užtikrinimas, kad prašymai būtų teikiami tik tada, kuomet aišku, kad užsakyta infrastruktūra bus naudojamasi“, – aiškina A. Čižienė, RRT Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vyriausioji patarėja.

Informacija atnaujinta 2023-03-30