VEIKLOS SRITYS:

Hagoje įvyko 17-asis Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės plenarinis posėdis

2019 lapkričio 29 d.

2019 m. lapkričio 29 d. Hagoje įvyko Europos pašto paslaugų reguliuotojų grupės (angl. European Regulators Group for Postal Services, ERGP) plenarinis posėdis, kuriame Europos Sąjungos nacionalinių reguliavimo institucijų atstovai aptarė pašto reguliavimo aktualijas, ERGP darbo grupių veiklos rezultatus ir ERGP veiklą ateinančiais metais.

Posėdyje patvirtinta ERGP 2020 m. darbo programa, numatanti ERGP užduotis 2020 m. Patvirtinta   ERGP  2020–2022 m. vidutinės trukmės strategija.  Numatytos 3 pagrindines ateinančių trejų metų 2020-2022 ERGP veiklos kryptys: pašto veiklą reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, ES bendrosios pašto rinkos konkurencingumo skatinimas ir pašto paslaugų naudotojų teisių apsauga ir universaliųjų paslaugų užtikrinimas.

Posėdžio metu sutarta dėl naujos ERGP darbo grupių  struktūros ir veiklos 2020 m.  RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė kartu su Belgijos reguliavimo institucijos BIPT  atstovu 2020 m. pirmininkaus ERGP  Prieigos darbo grupei.

2020 m. ERGP pirmininkaus Graikijos reguliavimo institucijos EETT vadovas dr. Spyros Pantelis, Lenkijos reguliavimo institucijos vadovas Marcin Cichy išrinktas 2021 m. ERGP pirmininku.

Posėdžio metu  patvirtinti ERGP darbo grupių parengti dokumentai:

  • ERGP Paslaugų kokybės, vartotojų apsaugos ir skundų nagrinėjimo ataskaita;
  • ERGP Svarbiausių rodiklių ataskaita;
  • ERGP Kryžminio subsidijavimo praktikos ataskaita.

Prieš ERGP plenarinį posėdį 2019 lapkričio 28 d. buvo surengtas atviras seminaras duomenimis paremto pašto rinkos reguliavimo klausimais. Daugiau nei 170 seminaro dalyvių diskutavo, kokie rodikliai ir informacija reikalingi pašto rinkos reguliavimui, kaip pagerinti duomenų palyginamumą ir sklaidą. Atliktas duomenų, surinktų įgyvendinant Reglamentą (ES) 2018/644 dėl tarptautinių siuntinių pristatymo paslaugų, įvertinimas. Pagal minėtą reglamentą, siekdama užtikrinti tarifų skaidrumą ir kainų palyginimą, Europos Komisija skelbia visų ES šalių siuntinių pristatymo paslaugų teikėjų tarifus svetainės EUROPA specialiojoje dalyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/parcel-delivery/public-tariffs-cross-border_en .

Plačiau apie ERGP plenarinį posėdį skaitykite ERGP tinklapyje https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en (skyreliuose „Meetings, documents and consultations“, „Meetings”).

 

Informacija atnaujinta 2019-12-05