VEIKLOS SRITYS:

Interneto prieigos paslaugos

Vartotojo prašymo dataGinčo šalysGinčo dalykasRRT direktoriaus įsakymas
2016 m. sausio 8 d.G. G. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sumokėtų mėnesinių mokesčių ir netesybų grąžinimo2016-02-17 įsakymas Nr. 1V-195
 2016 m. kovo 21 d. S. Z. ir UAB „Dinetas“Dėl sumokėto netesybų mokesčio grąžinimo 2016-04-28 įsakymas Nr. 1V-492
2016 m. vasario 22 d.D. S. ir UAB „Balticum TV“Dėl sumokėtų mokesčių grąžinimo ir netesybų2016-03-30 įsakymas Nr. 1V-377
2016 m. vasario 9 d.B. Č. vs AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl netesybų pagrįstumo (paslaugų kokybė)2016-04-20 įsakymas Nr. 1V-463
2016 m. vasario 14 d.R. B. vs. UAB „Kava“Dėl įpareigojimo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir mokesčių pagrįstumo2016-05-03 įsakymas Nr. 1V-509
2016 m.

kovo 21 d.

M. M. ir Teo LT, ABDėl paslaugų kokybės ir žalos atlyginimo2016-06-20 įsakymas Nr. 1V-684
 2016 m. balandžio 6 d. M. Č. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl mokesčių grąžinimo ir netesybų 2016-05-10 įsakymas

Nr. 1V-534

 2016 m. balandžio 20 d. A.-M. D. ir UAB „Omnitel“ Dėl sutarties nutraukimo datos ir mokesčių už paslaugas grąžinimo 2016-05-20 įsakymas Nr. 1V-595
 2016 m. balandžio 1 d. T. K. ir UAB „Kauno interneto sistemos“ Dėl sumokėtų sumų grąžinimo (paslaugų nutraukimo pagrįstumas) 2016-05-25 įsakymas Nr. 1V-614
2016 m.

gegužės 16 d.

V. Z. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-06-21 įsakymas Nr. 1V-701
2016 m. rugsėjo 1 d.V. M. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo be netesybų2016-12-20 įsakymas Nr. 1V-1352
2016 m. liepos 29 d.R. B. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl paslaugų kokybės, sutarties nutraukimo teikėjo iniciatyva, netesybų2016-09-21 įsakymas

Nr. 1V-987

2016 m. liepos 7 d.E. D. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl mokesčių už nesuteiktas paslaugas grąžinimo, netesybų2016-10-13 įsakymas Nr. 1V-1102
 2016 m. rugpjūčio 4 d.A. V. ir  UAB „Kava“Dėl sutarties nutraukimo tvarkos, mokesčio už paslaugas2016-10-25 įsakymas Nr. 1V-1143 
2016 m. rugsėjo 7 d.G. A. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo dėl netinkamos paslaugų kokybės, netesybų2016-11-24 įsakymas Nr. 1V-1261
2016 m. lapkričio 22 d.R. M. ir UAb „Kauno interneto sistemos“Dėl paslaugų teikimo apribojimo ir užmokesčio už paslaugas taikymo2017-01-18 įsakymas Nr. 1V-57
2016 m. lapkričio 14 d.A. K. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo dėl netinkamos paslaugų kokybės, netesybų 2017-01-18 įsakymas Nr. 1V-49
2016 m. lapkričio 9 d.A. R. ir AB Lietuvos radijo ir televizijos centrasDėl sutarties nutraukimo dėl netinkamos paslaugų kokybės, netesybų2017-01-18 įsakymas Nr. 1V-56
2016 m. spalio 4 d.V. B. ir UAB „Pašilaičių tinklai“Dėl sutarties nutraukimo dėl paslaugų kokybės2016-12-30 įsakymas Nr. 1V-1386
2017 m. sausio 4 d.B. G. ir „KLI LT“, UABDėl sutarties nutraukimo be netesybų dėl paslaugų kokybės 2017 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 1V-199
2017 m. sausio 18 d. ir 2017 m. sausio 26 d.G. V. ir UAB „Init“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų2017 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. 1V-321
2017 m. vasario 25 d.V. J. S. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų2017 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. 1V-434
2017 m. kovo 25 d.R. S. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo pasekmių (netesybų) ir kokybės2017-05-16 d. įsakymas Nr. 1V-481
2017 m. gegužės 2 d.K. B. ir UAB „Init“Dėl skolos nutraukus paslaugų teikimo sutartį2017-06-01 įsakymas

Nr. 1V-551

2017 m. gegužės 3 d.E. Š. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl skolos nutraukus paslaugų teikimo sutartį anksčiau termino2017-06-30 įsakymas

Nr. 1V-651

2017 m. balandžio 27 d.D. V. ir Telia Lietuva, ABDėl mokesčių už paslaugas2017-06-14 įsakymas Nr. 1V-578
2017 m. balandžio 15 d.D. S. ir KLI LT, UABDėl mokesčių už paslaugas, sutarties nutraukimo2017-06-28 įsakymas Nr. 1V-643
2017 m. gegužės 8 d.V. J. S. ir UAB „Bitė Lietuva“Dėl tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų2017-06-15 įsakymas Nr. 1V-591
2017 m. balandžio 28 d.Ž. G. ir Telia Lietuva, ABDėl netesybų nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio2017-07-11 įsakymas

Nr. 1V-675

2017 m. gegužės 10 d.R. V. J. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo (dėl kokybės) ir permokos grąžinimo2017-07-26 įsakymas
Nr. 1V-731
2017 m. gegužės 23 d.V. G. ir „KLI LT“, UABDėl netesybų nutraukus sutartį anksčiau minimalaus naudojimosi paslaugomis laikotarpio2017-08-10 įsakymas Nr. 1V-776
2017 m. gegužės 12 d.K. B. ir UAB „Cgates“Dėl „sumani televizija“ paslaugos kokybės (sutarties nutraukimas be netesybų)2017-11-28 įsakymas Nr. 1V-1189
2017 m. spalio 10 d.V. S. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų (kokybė)2017-12-22 d. įsakymas Nr. 1V-1292
2017 m. lapkričio 27 d.J. A. ir UAB „Cgates“Dėl skolos panaikinimo2018-02-23 d. įsakymas Nr. 1V-161
2017 m. gruodžio 11 d.A. N. ir UAB „Etanetas“Dėl sutarties nutraukimo datos ir skolos2018-03-06 įsakymas

Nr. 1V-192

2017 m. gruodžio 18 d.V. B. ir AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“Dėl neteisėto sutarties nutraukimo2018-03-15 įsakymas

Nr. 1V-251

2017 m. gruodžio 8 ir 11 d.M. Š. ir Telia Lietuva, ABDėl sutarties sudarymo ir neturtinės žalos2018-03-08 d. įsakymas Nr. 1V-204 
2018 m. sausio 31 d.A. D. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl skolos2018-04-03 įsakymas

Nr. 1V-326

2018 m. sausio 21 d.E. P. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo ir sąskaitų anuliavimo2018-04-03 d. įsakymas Nr. 1V-325
Gautas 2018 m. sausio 22 d.R. Š. ir UAB „Cgates“Dėl sutarties nutraukimo be netesybų (pakeitus adresą)2018-04-03 d. įsakymas Nr. 1V-324 (sumažintos netesybos)
2018 m. vasario 22 d.A. V. ir UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“Dėl užmokesčių už paslaugas (ginčija paslaugų atnaujinimą)2018-04-25 d. įsakymas Nr. 1V-395
2018 m. sausio 16 d.S. Š. ir UAB „Kauno interneto sistemos“Dėl sutarties nutraukimo ir sąskaitų anuliavimo2018-04-20 d. įsakymas Nr. 1V-386

 

Informacija atnaujinta 2018-07-30