VEIKLOS SRITYS:

IRG-Rail geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaitoje skelbiami ir Lietuvos geležinkelių transporto rinkos duomenys

2018 balandžio 5 d.

Geležinkelių nepriklausomų reguliuotojų grupė IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group – Rail) paskelbė 6-ąją geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaitą, kurioje pirmą kartą įtraukiami duomenys apie Lietuvos geležinkelių transporto rinką. Ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas nacionalinei keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų reguliavimui ir stebėsenos praktikai.

IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita yra suskirstyta į dvi dalis: pagrindinę ataskaitą, kurioje pateikiami geležinkelių transporto rinkos rezultatai visos Europos lygiu, ir darbinį dokumentą, kuriame pateikiama detali 28 Europos šalių statistinė informacija apie geležinkelių transporto rinkos pokyčius per 2016 m.

Pagrindinės šioje ataskaitoje analizuojamos temos:

– Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo charakteristikos ir prieigos mokesčiai;

– Geležinkelių transporto rinkos dalyviai ir tarptautinis traukinių eismas;

– Krovinių ir keleivių vežimo geležinkelių transportu rinkos.

IRG-Rail 6-oji geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita paskelbta IRG-Rail interneto svetainėje adresu: https://irg-rail.eu/irg/documents/market-monitoring/186,2018.html

RRT nuo 2016 m. lapkričio 1 d. pavestos geležinkelių transporto rinkos reguliuotojo funkcijos. Viena iš priskirtų funkcijų yra bendradarbiauti su Europos Sąjungos valstybių narių rinkos reguliuotojais, dalyvauti tarptautinių organizacijų ir grupių veikloje, atsižvelgiant į tai 2017 m. gegužės 12 d. RRT tapo IRG-Rail nare ir įsitraukė į jos darbo grupių veiklas. Daugiau apie IRG-Rail rasite https://www.irg-rail.eu/ .

 

Informacija atnaujinta 2021-05-20