VEIKLOS SRITYS:

Elektroninių ryšių sektoriaus periodinės ataskaitos

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Jurgitą Keblienę tel. (8 5) 210 5682, el. paštu jurgita.kebliene@rrt.lt.