VEIKLOS SRITYS:

Elektroninių ryšių sektoriaus periodinės ataskaitos

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Vilmą Grigaliūnienę. Tel. (8 5) 210 5669, el. paštu vilma.grigaliuniene@rrt.lt