VEIKLOS SRITYS:

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo ir kainų pokyčių ataskaitos

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Darijų Mickų tel. (8 5) 210 5668, el. paštu [email protected].