VEIKLOS SRITYS:

Atviri duomenys

RRT sudaro galimybę naudotis pirminiais, RRT disponuojamais, tinkamo formato duomenimis. Šiais duomenimis gali nevaržomai naudotis įvairių mobiliųjų programų, taikomųjų programų kūrėjai, elektroninių ryšių paslaugas teikiantys subjektai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Iš  tinklalapio  https://opendata.rrt.lt/  galima automatiškai importuoti duomenis, žr. nuorodas:

  • Galiojančių leidimų naudoti laivų stotis paieška
  • Galiojančių leidimų naudoti orlaivių stotis paieška
  • Radijo mėgėjų šaukinių sąrašas