VEIKLOS SRITYS:

Atviri duomenys

RRT, tęsdama atvirų duomenų vystymą Lietuvoje bei įgyvendindama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“, parengė metaduomenis ir suformavo 7 atvirų duomenų rinkinius:

Iš  tinklalapio  https://opendata.rrt.lt/  galima automatiškai importuoti duomenis.