VEIKLOS SRITYS:

Rinkų tyrimai

RRT, kaip nacionaliniam reguliuotojui, svarbu, kad elektroninių ryšių paslaugos būtų kokybiškos, įperkamos ir prieinamos kuo platesnėje geografinėje teritorijoje. Vienas iš būdų pasiekti šių tikslų yra konkurencijos sąlygų sudarymas ir konkurencijos skatinimas. Siekdama skatinti  elektroninių ryšių paslaugų teikimo konkurenciją, RRT atlieka rinkų tyrimus. RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – įvertinti, ar konkurencija tam tikroje elektroninių ryšių rinkoje yra veiksminga, ir jei ji nėra veiksminga, neleisti susidaryti galimybėms piktnaudžiauti įtaka konkrečioje rinkoje.

Didmeninė aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinka
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus patarėja

Tel. (8 659) 78 085
el. p. [email protected]

2022 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą.

Atlikti rinkų tyrimai