VEIKLOS SRITYS:

Rinkų tyrimai

RRT, kaip nacionaliniam reguliuotojui, svarbu, kad elektroninių ryšių paslaugos būtų kokybiškos, įperkamos ir prieinamos kuo platesnėje geografinėje teritorijoje. Vienas iš būdų pasiekti šių tikslų yra konkurencijos sąlygų sudarymas bei konkurencijos skatinimas. Siekdama skatinti  elektroninių ryšių paslaugų teikimo konkurenciją, RRT atlieka rinkų tyrimus. RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – įvertinti, ar konkurencija tam tikroje elektroninių ryšių rinkoje yra veiksminga, ir jei ji nėra veiksminga, neleisti susidaryti galimybėms piktnaudžiauti įtaka konkrečioje rinkoje.

Vykdomi rinkų tyrimai


Didmeninė aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinka

Kontaktinis asmuo:

Kęstutis Šukvietis

kestutis.sukvietis@rrt.lt

(8 5) 210 5682

2019 m. lapkričio 15 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą.

Prašome iki 2019 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikti užpildytą Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo anketą. Rinkos tyrimo anketą galite rasti čia.

Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinka

Kontaktinis asmuo:

Raimonda Purvienė

raimonda.purviene@rrt.lt

(8 5) 210 5682

2019 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimą.

Prašome iki 2019 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikti užpildytą Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose rinkos tyrimo anketą. Rinkos tyrimo anketą galite rasti čia.

Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinka

Kontaktinis asmuo:

Vilma Grigaliūnienė

vilma.grigaliuniene@rrt.lt

(8 5) 210 5669

2018 m. gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimą.

Prašome iki 2019 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikti užpildytą Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiamos prieigos prie viešojo ryšių tinklo fiksuotoje vietoje rinkų tyrimo anketą. Rinkos tyrimo anketą galite rasti čia.

 

Atlikti rinkų tyrimai