VEIKLOS SRITYS:

Rinkų tyrimai

RRT, kaip nacionaliniam reguliuotojui, svarbu, kad elektroninių ryšių paslaugos būtų kokybiškos, įperkamos ir prieinamos kuo platesnėje geografinėje teritorijoje. Vienas iš būdų pasiekti šių tikslų yra konkurencijos sąlygų sudarymas ir konkurencijos skatinimas. Siekdama skatinti  elektroninių ryšių paslaugų teikimo konkurenciją, RRT atlieka rinkų tyrimus. RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – įvertinti, ar konkurencija tam tikroje elektroninių ryšių rinkoje yra veiksminga, ir jei ji nėra veiksminga, neleisti susidaryti galimybėms piktnaudžiauti įtaka konkrečioje rinkoje.

Vykdomi rinkų tyrimai

Didmeninė aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinka
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus patarėja

Tel. (8 659) 78 085
el. p. [email protected]

2022 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Didmeninės aukštos kokybės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą.
Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinka
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Ekonominės analizės skyriaus patarėja

Tel. (8 659) 78 085
el. p. [email protected]

2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimą.

Prašome iki 2022 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikti užpildytą Transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, rinkos tyrimo anketą. Rinkos tyrimo anketą galite rasti čia.

Nuo 2023-01-20 iki 2023-03-21 vyksta viešas konsultavimasis.

Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinka
Kontaktiniai asmenys:

Jurgita Keblienė

Ekonominės analizės skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 659) 78 086
el. p. [email protected]

2021 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimą.

Prašome iki 2022 m. vasario 11 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikti užpildytą Transliacijų perdavimo priemonių teikimo paslaugų rinkos tyrimo anketą. Rinkos tyrimo anketa: dėl televizijos priemonių čia,  dėl radijo priemonių čia.

Nuo 2023-01-20 iki 2023-03-21 vyksta viešas konsultavimasis.

Atlikti rinkų tyrimai