VEIKLOS SRITYS:

Rinkų tyrimai

RRT, kaip nacionaliniam reguliuotojui, svarbu, kad elektroninių ryšių paslaugos būtų kokybiškos, įperkamos ir prieinamos kuo platesnėje geografinėje teritorijoje. Vienas iš būdų pasiekti šių tikslų yra konkurencijos sąlygų sudarymas ir konkurencijos skatinimas. Siekdama skatinti  elektroninių ryšių paslaugų teikimo konkurenciją, RRT atlieka rinkų tyrimus. RRT atliekamų rinkų tyrimų tikslas – įvertinti, ar konkurencija tam tikroje elektroninių ryšių rinkoje yra veiksminga, ir jei ji nėra veiksminga, neleisti susidaryti galimybėms piktnaudžiauti įtaka konkrečioje rinkoje.

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinka
Kontaktiniai asmenys:

Žydrūnė Zabulionienė

Elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėja

Tel. +370 687 86 943
el. p. [email protected]

2024 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimą.

Didmeninės centrinės prieigos fiksuotoje vietoje masinės rinkos produktams rinkos tyrimo anketą rasite čia. (anketa yra bendra didmeninės vietinės ir didmeninės centrinės prieigos rinkoms).

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinka
Kontaktiniai asmenys:

Nerijus Karklas

Elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėjas

Tel. +370 621 24 144
el. p. [email protected]

2024 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimą.

Didmeninės vietinės prieigos fiksuotoje vietoje rinkos tyrimo anketą rasite čia. (anketa yra bendra didmeninės vietinės ir didmeninės centrinės prieigos rinkoms). 

Didmeninių specialiųjų pajėgumų rinka
Kontaktiniai asmenys:

Raimonda Purvienė

Elektroninių ryšių reguliavimo grupės patarėja

Tel. +370 659 78 085
el. p. [email protected]

2023 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo Didmeninių specialiųjų pajėgumų rinkos tyrimą.

Didmeninių specialiųjų pajėgumų rinkos tyrimo anketą rasite čia.

Plačiajuosčio ryšio tinklų aprėpties tyrimas
Kontaktiniai asmenys:

Marijus Balnys

Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vyriausiasis patarėjas

Tel. +370 686 83 262
el. p. [email protected]

2023 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba pradėjo esamų elektroninių ryšių tinklų, kuriais yra ar gali būti teikiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, įskaitant labai pralaidžius tinklus, aprėpties Lietuvos Respublikos teritorijoje tyrimą.

Tyrimo etapai:
1. Viešoji konsultacija dėl tyrimo metodikos ir metodikos patvirtinimas (2023 m. liepa – rugpjūtis);
2. Duomenų rinkimas ir verifikavimas (2023 m. rugpjūtis – spalis);
3. Tinklų aprėpties vertinimas (2023 m. spalis – lapkritis);
4. Viešoji konsultacija dėl pirminių tyrimo rezultatų (2023 m. lapkritis);
5. Tyrimo rezultatų korekcijos ir galutinių rezultatų paskelbimas (2023 m. gruodis).

Tyrimo metodikaNuo 2023 m. birželio 30 d. iki 2023 m. liepos 18 d. vyko viešoji konsultacija dėl tyrime ketinamos taikyti metodikos. Metodikos projektą rasite čia.

Viešosios konsultacijos metu gautos pastabos:
Telia Lietuva, AB
UAB Cellular-Expert
UAB Tele2
VšĮ Plačiajuostis internetas

Pastabų dėl metodikos projekto derinimo pažyma

Tyrimo metodika, patvirtinta 2023 m. rugpjūčio 10 d. protokoliniu nutarimu Nr. TP-108, atsižvelgus į gautas pastabas:
Plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrimo metodika

Duomenų rinkimasVykdomas nuo 2023 m. rugpjūčio 11 d. iki 2023 m. rugsėjo 11 d.

Failai skirti duomenų rinkimui:
Fix_rysio_tinklai
Fix_rysio_tinklai_prognozes
Mob_rysio_tinklai_apkrovos
Mob_rysio_tinklai_prognozes

Duomenų_pildymo_paaiškinimai

Viešoji konsultacija dėl tyrimo rezultatųVykdoma nuo 2023 m. gruodžio 12 d. iki 2024 m. sausio 12 d. (įskaitytinai).

Kviečiame pareikšti nuomonę ir pastabas dėl tyrimo ataskaitos projekte pateiktų rezultatų.

Plačiajuosčio ryšio aprėpties tyrimo ataskaitos projektas

Nuoroda į tyrimo rezultatų žemėlapį https://placiajuostis.rrt.lt/

Atlikti rinkų tyrimai