VEIKLOS SRITYS:

RRT teisės aktų paieška

TipasDokumento Nr.PavadinimasDokumento data
NutarimasTN-303DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO PRAŠYMO DĖL NUOSTOLINGOS UNIVERSALIOSIOS PAŠTO PASLAUGOS KOMPENSAVIMO UŽ 2022 METUS PAGRĮSTUMO2024-04-23Daugiau
NutarimasTN-229DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO UAB „FINEGRI“2024-03-22Daugiau
NutarimasTN-178DĖL GALUTINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ GALIMYBĖS NAUDOTIS SKUBIOSIOS PAGALBOS TARNYBŲ IŠKVIETIMO PASLAUGAS TEIKIANČIŲ INSTITUCIJŲ PASLAUGOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2024-03-05Daugiau
NutarimasTN-177DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2005 M. GRUODŽIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1162 „DĖL NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ TELEFONO RYŠIO NUMERIŲ RAŠYMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS“2024-03-05Daugiau
NutarimasTN-166DĖL LEIDIMO NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) PANAIKINIMO AB „KLAIPĖDOS VANDUO“2024-02-29Daugiau
NutarimasTN-168DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGŲ NUSTATYMO AB „KLAIPĖDOS VANDUO“2024-02-29Daugiau
NutarimasTN-169DĖL TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNĮ (KANALĄ) TERMINO PRATĘSIMO AB „ORLEN LIETUVA“2024-02-29Daugiau
NutarimasTN-176DĖL UAB „GARGŽDŲ GELEŽINKELIS“ 2022 M. RUGSĖJO 14 D. SKUNDO NR. 1612024-02-29Daugiau
NutarimasTN-91DĖL LEIDIMO NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) PANAIKINIMO UAB „BITĖ LIETUVA“2024-02-01Daugiau
NutarimasTN-80DĖL UAB „ISENSE TECHNOLOGIES“ KVALIFIKUOTO PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ TEIKĖJO STATUSO SUTEIKIMO IR ĮRAŠYMO Į LIETUVOS PATIKIMĄ SĄRAŠĄ2024-01-30Daugiau
NutarimasTN-79DĖL GINČO TARP UAB „AXIOMA SERVISAS“ IR UAB „BITĖ LIETUVA“ NAGRINĖJIMO2024-01-25Daugiau
NutarimasTN-64DĖL APSIMESTINIŲ TRUMPŲJŲ ŽINUČIŲ IDENTIFIKAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2024-01-25Daugiau