VEIKLOS SRITYS:

RRT teisės aktų paieška

TipasDokumento Nr.PavadinimasDokumento data
NutarimasTN-50DĖL PLAČIAJUOSČIO RYŠIO TINKLŲ APRĖPTIES TYRIMO REZULTATŲ2024-01-18Daugiau
NutarimasTN-4DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO UAB „VYČIO KOMISARAI“2024-01-04Daugiau
NutarimasTN-704DĖL PAGRĮSTO VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO 2021 M. KOMPENSUOJAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PATIRTŲ DĖL ĮSTATYMUOSE NUSTATYTO NEATLYGINTINO DOKUMENTŲ TEIKIMO IR (ARBA) NEATLYGINTINO REGISTRO OBJEKTO REGISTRAVIMO, DYDŽIO2023-12-22Daugiau
NutarimasTN-708DĖL PRANEŠIMŲ APIE PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO PASLAUGŲ IR PRIŽIŪRIMŲ ELEKTRONINĖS ATPAŽINTIES PRIEMONIŲ SAUGUMO IR (AR) VIENTISUMO PAŽEIDIMUS PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO2023-12-21Daugiau
NutarimasTN-710DĖL MB „JURAINA“ 2023 M. LAPKRIČIO 9 D. PRAŠYMO2023-12-21Daugiau
NutarimasTN-707DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. ĮSAKYMO NR. 1V-367 „DĖL UŽMOKESČIŲ UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS TEIKIAMAS PASLAUGAS IR ATLIEKAMUS DARBUS TARIFŲ BEI MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO2023-12-21Daugiau
NutarimasTN-703DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SIGNALŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLAIS PERDAVIMO VISUOMENEI PASLAUGŲ IR PASLAUGŲ, KURIŲ REIKIA LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS RADIJO IR TELEVIZIJOS TINKLAMS TEIKTI IR EKSPLOATUOTI, KAINŲ PAGRĮSTUMO SĄNAUDOMIS2023-12-21Daugiau
NutarimasTN-683DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO PRAŠYMO DĖL NUOSTOLINGOS PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMO KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ PRENUMERATORIAMS PASLAUGOS KOMPENSAVIMO2023-12-19Daugiau
NutarimasTN-636DĖL AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO PRAŠYMO DĖL NUOSTOLINGOS PERIODINIŲ LEIDINIŲ PRISTATYMO KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR MIESTŲ, KURIE PATENKA Į RETAI IR VIDUTINIŠKAI TANKIAI APGYVENDINTAS GYVENAMĄSIAS VIETOVES, PRENUMERATORIAMS PASLAUGOS KOMPENSAVIMO2023-12-05Daugiau
NutarimasTN-606DĖL RADIJO DAŽNIŲ KANALO NAUDOJIMO SĄLYGŲ PAKEITIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI MARIJAMPOLĖS TELEVIZIJAI2023-11-23Daugiau
NutarimasTN-581DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PAŠTO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 2 DALIES 4 PUNKTO PAŽEIDIMO IR EKONOMINĖS SANKCIJOS TAIKYMO AKCINEI BENDROVEI LIETUVOS PAŠTUI2023-11-16Daugiau
NutarimasTN-561DĖL UAB „BANKINGLAB“, UAB „BANKINGLAB OPERATIONS“ IR UAB „BANKINGLAB PROCESSING“ 2023 M. SPALIO 26 D. PRAŠYMO2023-11-09Daugiau