VEIKLOS SRITYS:

RRT teisės aktų paieška

TipasDokumento Nr.PavadinimasDokumento data
Įsakymas1V-283Dėl Radiofonijos ir televizijos signalų laidinių paskirstymo tinklų techninių parametrų reikalavimų aprašo patvirtinimo2006-03-01Daugiau
Įsakymas1V-261Dėl Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės parametrų nustatymo taisyklių patvirtinimo2006-02-24Daugiau
Įsakymas1V-155Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti ir (ar) retransliuoti skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo2006-02-06Daugiau
Įsakymas1V-1164Dėl Sąnaudų apskaitos pagal visiškai paskirstytų sąnaudų metodą taisyklių patvirtinimo2005-12-28Daugiau
Įsakymas1V-1162Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijų patvirtinimo2005-12-23Daugiau
Įsakymas1V-1160Dėl Elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo2005-12-23Daugiau
Nutarimas1V-1104Dėl Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo2005-12-13Daugiau
Įsakymas1V-1070Dėl Teisės užsiimti radijo mėgėjų veikla suteikimo tvarkos ir užsiėmimo šia veikla sąlygų aprašo patvirtinimo2005-12-02Daugiau
Nutarimas1V-854Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo2005-10-06Daugiau
Įsakymas1V-824Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo2005-09-28Daugiau
Įsakymas1V-777Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo2005-09-13Daugiau
Įsakymas1V-625Dėl Universaliosios pašto paslaugos teikėjo sąnaudų apskaitos taisyklių patvirtinimo2005-07-01Daugiau