VEIKLOS SRITYS:

Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės parametrų deklaracijos

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT), siekdama kad elektroninių ryšių paslaugų teikėjai rengtų ir viešintų paslaugų naudotojams skirtą informaciją apie savo paslaugų kokybę, yra parengusi Interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų kokybės parametrų nustatymo taisykles (toliau – Taisyklės).

Paslaugų teikėjai vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis privalo vertinti paslaugų kokybės parametrus kiekvienais metais nuo atitinkamų metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir iki kiekvienų metų gegužės 1 d. privalo pateikti RRT užpildytas ataskaitas už praėjusius kalendorinius metus ir jas paskelbti savo interneto svetainėse.

10 didžiausių interneto prieigos paslaugų ir viešųjų asmenų tarpusavio ryšio paslaugų teikėjų (pagal vartotojų skaičių) paslaugų kokybės parametrų ataskaitos:

Telia Lietuva, ABnuoroda
UAB „Tele2“nuoroda
UAB „Bitė Lietuva“nuoroda
UAB „Cgates“nuoroda
UAB „Splius“nuoroda
UAB „INIT“nuoroda
UAB „Balticum TV“nuoroda
UAB „Kauno interneto sistemos“nuoroda
UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“nuoroda
UAB „Sugardas“nuoroda