VEIKLOS SRITYS:

Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitos

  • Viešųjų fiksuotojo telefono ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitos yra parengtos pagal AB „Telia Lietuva“ tinkle atliktų matavimų rezultatus.