VEIKLOS SRITYS:

Viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitos

Viešųjų mobiliojo kalbinio ryšio paslaugų kokybės rodiklių įvertinimo ataskaitos yra parengtos pagal operatorių UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir AB „Telia Lietuva“ tinkluose atliktų matavimų rezultatus.