VEIKLOS SRITYS:

Judriojo ryšio tinklų teorinių spartos skaičiavimų zonos

LTE/5G NR tinklų teorinių spartos skaičiavimų zonosGSM/UMTS/LTE/5G NR tinklų tikėtinos aprėpties zonos

2023 m. gruodžio 22 d.

Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 m. rugsėjo 9 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.

Šiuose žemėlapiuose pateikta iliustracinio pobūdžio informacija, paremta teoriniais skaičiavimais, kuri negali būti tiesiogiai naudojama viešųjų pirkimų procedūrų metu, renkantis konkretaus mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugas, ar priimant kitokius sprendimus dėl realaus ryšio padengimo, spartos ar kokybės. Realiai išmatuojama duomenų perdavimo sparta gali ženkliai skirtis nuo čia pateiktų teorinių prognozių ir priklausys nuo konkrečios vietos, ją aptarnaujančių bazinių stočių momentinio apkrovimo, paties vartotojo buvimo vietos (viduje ar lauke), naudojamos galinės įrangos bei kitų veiksnių.

Duomenų atsisiuntimo teoriniai spartos LTE (4G)/NR (5G) tinkle skaičiavimai atlikti panaudojus vienodus metodus visiems operatoriams. Skaičiavimų tikslas yra palyginti tikėtiną duomenų atsisiuntimo spartą operatorių LTE/NR tinkluose esant 10 % ir 50 % tinklo apkrovai. Bazinių stočių apkrova tinkle nuolat kinta ir priklauso nuo aptarnaujamų vartotojų skaičiaus bei jų generuojamo duomenų srauto:

  • Skaičiavimų rezultatai taikant 10 % tinklo apkrovą skirti įvertinti ir palyginti operatorių tinklų teorines galimybes siunčiantis duomenis kai tinklas mažai apkrautas.
  • Skaičiavimų rezultatai taikant 50 % tinklo apkrovą skirti įvertinti ir palyginti operatorių tinklų teorines galimybes siunčiantis duomenis kai tinklas stipriai apkrautas.

Techninės teorinio modeliavimo prielaidos: skaičiavimams naudojama metodika pagrįsta radijo bangų sklidimo modeliu, parengtu pagal rekomendaciją ITU-R P. 525 „Laisvos erdvės slopinimo skaičiavimai“ bei elektromagnetinių bangų difrakcijos modelį „Deygout 1994“, papildomai įskaičiuojant slopinimą dėl dalinio Fresnelio zonos uždengimo. Priimtas imtuvo antenos aukštis 1,5 m virš žemės paviršiaus, antenos stiprinimo koeficientas -3 dBi, bei papildomas slopinimas dėl žmogaus kūno įtakos 4 dB. Naudojama metodika įvertina LTE/NR „Carrier Aggregation“ darbo režimą, MIMO 4×4 antenas bei 256 QAM moduliacijos palaikymą. Skaičiavimai atlikti naudojant lazeriniais matavimais gautą Lietuvos reljefo sluoksnio žemėlapį (mastelis 1:6000), kartu įvertinant paviršiaus užstatymą bei miškų įtaką.

Paspaudę mygtuką galite pakeisti judriojo ryšio operatorių.


Atverti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

LTE/5G NR tinklai 5-30 Mb/s 30-100 Mb/s 100-300 Mb/s >300 Mb/s

Informacija atnaujinta 2024-01-03