VEIKLOS SRITYS:

Kaip elgtis, jei mobiliojo ryšio operatorius pakeičia sutarties sąlygas?

2023 liepos 18 d.

Pastaruoju metu Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) sulaukė daugiau vartotojų užklausų, kurie domisi, kaip elgtis, jei jų mobiliojo ryšio operatorius pakeičia iš anksto sutartas paslaugų teikimo sąlygas. Kadangi dauguma jų buvau gauta iš UAB Bitė Lietuva“ vartotojų, RRT priminė įmonei, kad ji privalo užtikrinti reikalavimo, numatančio paslaugų gavėjų teisę nutraukti sudarytas sutartis be jokių papildomų išlaidų, laikymąsi.

Svarbu žinoti, kad teisės aktai leidžia paslaugų teikėjams keisti paslaugų teikimo sąlygas, jei tai numatyta paslaugų teikimo sutartyje. Įprastai ši paslaugų teikėjo teisė būna įtvirtinta bendrosiose paslaugų teikimo sąlygose, su kuriomis vartotojas turėtų susipažinti prieš sudarydamas paslaugų teikimo sutartį.

„Tačiau vykdantis sutarties sąlygų pakeitimus paslaugų teikėjas turi laikytis tam tikrų reikalavimų, – sako Ugnė Ramaneckienė, RRT teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės patarėja. – Pavyzdžiui, apie planuojamus pakeitimus vartotoją informuoti iš anksto, ne vėliau kaip prieš 1 mėn. iki pakeitimų įsigaliojimo.“

Be to, apie numatomus pakeitimus vartotojui informacija turi būti pateikta raštu arba jam prilyginama forma, pavyzdžiui, el. paštu, jei buvo sudaryta rašytinė sutartis. Ne ką mažiau svarbu, kad informacija būtų pateikta aiškiai ir suprantamai bei atskiru pranešimu patvarioje laikmenoje.

„Vartotojai turi žinoti, kad tokia informacija negali būti pateikta vien sąskaitoje už suteiktas elektroninių ryšių paslaugas. Toks būdas nėra laikomas informavimu atskiru pranešimu“, – pabrėžia U. Ramaneckienė.

Teisė nutraukti sutartį be papildomų išlaidų

Kitas labai svarbus aspektas – jeigu buvo sudaryta terminuota sutartis ar numatytas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis, vartotojas turi būti informuotas apie jo teisę nutraukti sutartį anksčiau laiko be jokių papildomų išlaidų.

„Kadangi paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui, vartotojams svarbu žinoti apie jų teisę nutraukti sutartį, jei paslaugų teikėjo numatyti sutarties sąlygų, pavyzdžiui, mokėjimo plano struktūros, paslaugų kainos, pakeitimai nėra priimtini. Tokiu atveju rekomenduotina įvertinti tiek kitus šio paslaugų teikėjo viešai skelbiamus paslaugų pasiūlymus, tiek ir kitų paslaugų teikėjų mokėjimo planus ir pasirinkti tokias paslaugų teikimo sąlygas, kurios labiausiai atitinka vartotojo poreikius“, – aiškina RRT vartotojų teisių ekspertė.

Svarbu pažymėti, kad teise nutraukti terminuotą sutartį ar sutartį, kurioje numatytas minimalus naudojimosi paslauga laikotarpis, be jokių papildomų išlaidų (netesybų ar pan.) vartotojas gali pasinaudoti per 1 mėnesį nuo pranešimo apie sutarties pakeitimus gavimo dienos. Todėl vartotojui gavus pranešimą apie sutarties sąlygų pokyčius svarbu būti operatyviam įvertinant planuojamus pokyčius ir priimant sprendimą toliau tęsti sutartinius santykius su esamu paslaugų teikėju ar juos nutraukti.

Be to, U. Ramaneckienė atkreipia dėmesį, kad ne visi paslaugų teikėjo daromi pakeitimai yra tokio pobūdžio, dėl kurių vartotojas įgyją teisę nutraukti sutartį anksčiau termino be netesybų, pavyzdžiui, kai siūlomi pakeitimai yra vartotojo naudai, pakeitimai yra tik administracinio pobūdžio ir nedaro neigiamo poveikio vartotojui, pakeitimai atliekami vykdant Europos Sąjungos (ES) ar nacionalinėje teisėje tiesiogiai nustatytus reikalavimus (įskaitant ES ar nacionalinių kompetentingų institucijų priimtus sprendimus).

Savo ruožtu RRT visada skatina tiek vartotojus, tiek paslaugų teikėjus tarpusavyje bendradarbiauti ir ieškoti geriausio abi puses tenkinančio sprendimo. Atitinkamai, visada galima išnaudoti galimybes derėtis dėl geresnių sutarties sąlygų, planuojamų pokyčių netaikymo ir pan.

Informacija atnaujinta 2023-07-18