VEIKLOS SRITYS:

Keičiami universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai

2021 spalio 26 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. įsigalios nauji AB Lietuvos pašto teikiamos universaliosios pašto paslaugos didžiausi tarifai.

Nauji tarifai tvirtinami įvertinus AB Lietuvos pašto prašymą dėl universaliosios pašto paslaugos tarifų keitimo ir atsižvelgiant į tokios paslaugos teikimo sąnaudas bei atitinkamų laikotarpių infliacijos lygį. Pažymėtina, kad tarifai mažosioms ir didžiosioms korespondencijos siuntoms bei siuntiniams, siunčiamiems Lietuvoje, buvo nekeisti nuo 2018 m., o siunčiamiems į užsienį –  nuo 2014 m.

Korespondencijos siuntų bei siuntinių, siunčiamų Lietuvoje, tarifai vidutiniškai didės 10 proc., išskyrus įvertintųjų korespondencijos siuntų ir įvertintojo pašto siuntinio tarifus, kurie atitinkamai sumažės 53 proc. ir 43 proc.

Į užsienį siunčiamų korespondencijos siuntų tarifai vidutiniškai didės 14 proc., o pašto siuntinių (apdorojimo Lietuvoje dalies) tarifai vidutiniškai mažės 40 proc. RRT tvirtina tik pašto siuntinio tarifo apdorojimo Lietuvoje dalį, o galutinę pašto siuntinio kainą į kiekvieną atskirą valstybę tvirtina AB Lietuvos paštas,  atsižvelgdamas į tarptautinių atsiskaitymų ir vežimo išlaidas.

Universalioji pašto paslauga – Lietuvos Respublikos pašto įstatyme nurodytų nustatytos kokybės vidaus ir tarptautinių pašto siuntų ir siuntinių surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas. Universaliosios pašto paslaugos teikėjas AB Lietuvos paštas yra įpareigotas užtikrinti tokios paslaugos teikimą už prieinamą kainą visoje Lietuvos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams.

Nuorodą į keičiamus universaliosios pašto paslaugos tarifus reglamentuojantį teisės aktą galite rasti čia.

Informacija atnaujinta 2021-10-26