VEIKLOS SRITYS:

Konsultuojamasi dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano pakeitimo

2021 lapkričio 19 d.

RRT viešosioms konsultacijoms pateikė Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano pakeitimo projektą, kuriuo siekiama įgyvendinti 2021 m. rugsėjo 28 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2021/1730 dėl suderinto suporuotų 874,4–880,0 MHz ir 919,4–925,0 MHz dažnių juostų ir nesuporuotos 1900–1910 MHz dažnių juostos naudojimo geležinkelių judriajam radijo ryšiui nuostatas, nurodytas projekto atitikties lentelėje. Tuo tikslu siūloma atitinkamai patikslinti galiojančius Nacionalinę radijo dažnių paskirstymo lentelę ir radijo dažnių naudojimo planą, patvirtintus Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės ir radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“.

Projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2021-11-20 iki 2021-12-19.

Informacija atnaujinta 2021-11-19