VEIKLOS SRITYS:

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnyje. Vertinimas atliekamas vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243 „Dėl Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Atlikti teisės aktų projektų antikorupciniai vertinimai:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/eb2b28403c6f11e79f4996496b137f39?jfwid=14wyvl3ncu

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/9d72ce403c7011e79f4996496b137f39?jfwid=14wyvl3ncu

Informacija atnaujinta 2019-02-04