VEIKLOS SRITYS:

2019 m. kovo 19 d. RRT vyko kasmetinis susitikimas su elektroninių ryšių rinkos dalyviais tema „Kur žengia Lietuvos elektroninių ryšių rinka?“

2019 kovo 21 d.

2019 m. kovo 19 d. RRT vyko kasmetinis susitikimas su elektroninių ryšių rinkos dalyviais tema „Kur žengia Lietuvos elektroninių ryšių rinka?“, kuriame aptartos elektroninių ryšių reguliavimo aktualijos Lietuvoje ir Europoje, pristatyti RRT nuveikti darbai, rezultatai ir planai, pasidalyta naujausiomis įžvalgomis dėl elektroninių ryšių plėtros strategijų.

„Prasidėję 2019 metai elektroninių ryšių sektoriui žada naujus iššūkius reguliavimo ir naujų technologijų atėjimo kontekste. Įsigaliojęs Elektroninių ryšių kodeksas tiek mums, tiek rinkai kelia rimtus uždavinius, kuriais siekiama pagrindinio ES elektroninių ryšių reformos tikslo – iki 2025 m. sukurti ES „gigabitinę visuomenę“ ir pasiekti, kad spartusis interneto ryšys būtų prieinamas visiems ES gyventojams ir verslui“, – įžanginėje kalboje sakė RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. „Ypatingą dėmesį skirsime didelio pralaidumo 5G tinklų plėtrai ir investicijų skatinimui. Siekiant nuosekliai diegti ir plėtoti 5G belaidžio judriojo ryšio tinklus Europoje, Kodekse numatomas tam reikalingo radijo dažnių spektro skyrimo ir naudojimo derinimas visos ES mastu. Tai reiškia, kad visoje ES siekiama, kad iki 2020 m. pabaigos būtų paskirtos 5G tinklams diegti reikalingos 3,6 GHz bei 26 GHz, o vėliau ir kitos radijo dažnių juostos. Šiandien jau esame atlikę nemažai namų darbų: patvirtintas Radijo ryšio plėtros 470–790 MHz dažnių juostoje planas, viešai konsultacijai paskelbtas Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje planas, vyksta derybos su kaimyninėmis šalimis. Matome, jog Lietuvos rinka yra pasirengusi naujų technologijų šuoliui, tad mūsų, kaip reguliuotojo, užduotis – sudaryti reikiamas sąlygas šiam šuoliui įgyvendinti“, – pabrėžė F.Dobrovolskis.

RRT aktualijos: elektroninių ryšių rinka vakar ir šiandien

Pagrindines 2018 metų aktualijas, nuveiktus darbus įvairiose RRT veiklos srityse trumpai apžvelgė RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė. Rinkai pristatyta naujausia Lietuvos elektroninių ryšių sektoriaus statistinė apžvalga, supažindinta su  reguliavimo naujovėmis radijo spektro išteklių valdymo ir priežiūros srityse. RRT ir toliau ypatingą dėmesį skiria vartotojų apsaugai, taip pat jų saugumui internete, aktyviai dalyvauja tarptautinėse iniciatyvose. Tiek rinkai, tiek vartotojams aktualus klausimas – tarptautinio tarptinklinio ryšio (angl. roaming) kainos: nuo 2017 m. birželio 15 d. panaikinus tarptinklinio ryšio mokesčius ES ir EEE keliaujantiems žmonėms, smarkiai sumažėjo ryšio kainos ir išaugo bei toliau auga naudojimasis tarptinkliniu ryšiu. Gerąja ES praktika remiasi ir ES nepriklausančios, bet aktyviai su ja bendradarbiaujančios Rytų partnerystės valstybės – padedamos ES partnerių, iš kurių viena yra didelę pagalbą teikianti Lietuva, šešios Rytų partnerystės šalys jau kitąmet siekia sukurti bendrą tarptautinio tarptinklinio ryšio erdvę.

Europos elektroninių ryšių kodeksas: naujovės ir iššūkiai

Kokius pokyčius žada nuo 2018 m. gruodžio 20 d. įsigaliojęs Elektroninių ryšių kodeksas, kurio nuostatos į nacionalinę teisę turės būti perkeltos iki 2020 m. pabaigos ir kuris  konsoliduos bei pakeis iki šiol galiojusius bazinius ES telekomunikacijų teisės aktus, kaip vyks teisinės bazės perkėlimas ir kokios naujovės lauks rinkos – šiuos klausimus susitikimo metu aptarė RRT direktoriaus pavaduotoja Lina Rainienė.

Tarptautinių skambučių reguliavimo įžvalgos

Naujai įsigaliojęs Europos elektroninių ryšių kodeksas įpareigoja operatorius nuo 2019 m. gegužės 15 d. judriojo ir fiksuotojo ryšio skambučiams ir SMS į ES ir EEE šalis taikyti ne didesnius nei reguliuojamus tarifus, t. y. atitinkamai 0,19 Eur/min. ir 0,06 Eur/SMS. Praktinius šių reikalavimų įgyvendinimo aspektus detalizuoja š. m. kovo mėn. paskelbtos Europos elektroninių ryšių reguliuotojų organizacijos BEREC parengtos gairės, kurių pagrindinius aspektus susirinkusiems pristatė RRT Reguliuojamų kainų skyriaus vedėjas Nerijus Karklas.

4G/LTE greitaveika

RRT Spektro inžinerijos skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Banevičius dalyviams pristatė RRT rengiamą LTE tinklų greitaveikų skaičiavimų metodiką ir preliminarius atliktų skaičiavimų rezultatus, kurie leidžia vaizdžiai palyginti skirtingų judriojo ryšio operatorių LTE tinklų greitaveikas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šiais metais skaičiavimo metodika bus toliau tobulinama bendradarbiaujant su judriojo ryšio operatoriais ir jau šių metų pabaigoje planuojama parengti detalius greitaveikų žemėlapius. RRT – viena iš pirmųjų Europos šalių reguliuotojų, atliekanti sudėtingus tokio tipo skaičiavimus ir kurianti jais pagrįstą judriojo ryšio spartų įvertinimo modelį.

Atviras internetas: praktinio įgyvendinimo aspektai

Atviro interneto principą Europos Sąjungoje įtvirtina Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120. Koks RRT vaidmuo vykdant šio Reglamento nuostatų įgyvendinimo priežiūrą Lietuvoje, kokia praktinė jo nuostatų taikymo patirtis ne tik mūsų, bet ir kitose ES šalyse, kokie įrankiai ir priemonės kuriami siekiant įvertinti, kaip šalys laikosi tinklų neutralumo principo – šia informacija su rinkos dalyviais dalijosi RRT Infrastruktūros priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidotas Radzevičius.

Skundų apžvalga 2018. Kaip gerinti paslaugų teikimą galutiniam paslaugų gavėjui

RRT Tinklų reguliavimo departamento vyriausioji patarėja Indrė Jurgelionienė savo pranešime apžvelgė RRT nagrinėjamų skundų ir ginčų procedūrų skirtumus, pristatė skundų ir ginčų statistikos dinamiką, apibendrino pagrindines vartotojų kreipimosi į RRT priežastis. Susitikime dalyvavusiems rinkos dalyviams pateiktos praktinės rekomendacijos, kaip efektyviau užtikrinti vartotojų teisėtų lūkesčių įgyvendinimą, bendradarbiauti su jais ir išvengti jų nepasitenkinimo bei skundų.

Nuotolinės elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartys

Elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarčių sudarymas nuotoliniu būdu užtikrina papildomas garantijas vartotojams ir kelia atitinkamus reikalavimus paslaugų teikėjams. Kokios vartotojų ir paslaugų teikėjų teisės ir pareigos sudarant tokio tipo sutartis, kokios sankcijos gali būti taikomos operatoriams, nesilaikantiems nustatytų reikalavimų – apie tai kalbėjo RRT Skundų skyriaus vedėja Ugnė Karbočiūtė. Pranešėja atkreipė rinkos dalyvių dėmesį, jog viena iš svarbiausių paslaugų teikėjo pareigų – iki sutarties sudarymo vartotojui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją apie sutarties sąlygas, informacijos pateikimą fiksuojant patvarioje laikmenoje.

Operatorių tinklų informacinė sistema (OTIS): pirmieji rezultatai ir ateities perspektyvos

2018 m. RRT sukūrė operatorių tinklų informacinę sistemą (OTIS), kuri padeda apskaičiuoti Lietuvos Respublikos teritorijos padengiamumą fiksuotojo ryšio tinklais. Šiame susitikime RRT pirmą kartą pristatė pagal naują sistemą apskaičiuotus surinktų duomenų rezultatus. Apibendrinus visų operatorių patektus duomenis, nustatyta, kad bendras Lietuvoje esančių gyvenamųjų patalpų padengiamumas fiksuotojo ryšio prieiga siekė 76,9 proc., o naujos kartos prieigos tinklais – 62,6 proc. RRT Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Marijus Balnys savo pranešime atkreipė dėmesį, kad ateityje numatomi ne tik reguliarūs naujų duomenų rinkimai, bet ir sistemos tobulinimai, padarysiantys šią sistemą funkcionalesnę ir naudingesnę ne tik RRT, bet ir duomenis teikiantiems operatoriams.

Renginio dalyvių dėmesio sulaukė ir itin įdomūs bei aktualūs svečių pranešimai. 5G tema šiuo metu kelia įvairias diskusijas: pasaulyje vyksta intensyvūs procesai tiek gamintojų, tiek paslaugų teikėjų stovyklose. Kokias galimybes atvers ši technologija, kas laukia vartotojų kuriant išmaniuosius miestus, kokios tinklo dalijimosi perspektyvos didinant junglumą kaimo vietovėse, kokie technologiniai sprendimai leis greičiau realizuoti 5G atveriamą potencialą – įžvalgomis šiomis temomis dalijosi LR Susisiekimo ministro patarėjas Darius Stravinskas pranešime „Naujosios judriojo ryšio technologijos: tikslai ir priemonės“. „Telia“ produktų vadovas Giedrius Meškauskas pranešime „Tarp mūsų, bet dar nejaučiame – daiktų internetas (IoT)“ dalijosi pasaulinėmis tendencijomis ir rizikomis daiktų interneto kontekste. Savo sėkmės istoriją apie tai, kaip Lietuvoje kelią skinasi momentinių atsiskaitymų platforma „MoQ“, pasakojo UAB „Mobilieji mokėjimai“ rinkodaros vadovas Tomas Nemura pranešime „MoQ: 3 aršiausi konkurentai, 1 produktas, 9 mėnesiai, 100.000 vartotojų ir krūva pamokų pakeliui. Kaip mokytis iš klaidų greitai?“.

 

Informacija atnaujinta 2019-03-21