VEIKLOS SRITYS:

Kviečiame dalyvauti BEREC viešosiose konsultacijose

2022 spalio 19 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų grupė (angl. Body of European Regulators for Electronic Communications, BEREC) paskelbė dvi viešąsias konsultacijas: dėl 2023 m. BEREC darbo programos ir BEREC elektroninių ryšių paslaugų kainų ir kokybės palyginimo įrankių ir sertifikavimo ataskaitos projektų.

2023 m. BEREC darbo programa sudaryta remiantis šiais trimis 2021-2025 m. BEREC veiklos prioritetais:

  • užtikrinti visišką junglumą,
  • skatinti tvarias ir atviras skaitmenines rinkas,
  • suteikti teisių ir galių vartotojams.

Vienas iš pagrindinių 2023 m. BEREC darbo programos prioritetų bus visiško junglumo vartotojams ir įmonėms skatinimas. BEREC ir toliau planuoja rengti ataskaitas dėl verslo paslaugų reguliavimo tvarkos ir konkurencijos naujos kartos tinkluose. Įvertinusi pokyčius dėl 5G technologijos tinkluose įdiegimo, BEREC atnaujins didelio pralaidumo tinklų gaires.  Naujuose BEREC projektuose bus itin daug dėmesio skiriama ES kibernetinio ir 5G tinklų saugumo,  ryšio patikimumo klausimams, taip pat 2G ir 3G tinklų išjungimui, tarptautinio (povandeninio) ryšio infrastruktūrų licencijavimui.

Skatindama tvarias ir atviras skaitmenines rinkas, 2023 m. BEREC prisidės prie Skaitmeninių rinkų akto įgyvendinimo. BEREC nuolat stebės ir analizuos didelių skaitmeninių platformų veiklą ir poveikį ES interneto ekosistemai, seks naujai atsirandančias elektroninių ryšių paslaugas, kad iš anksto numatytų galimą reguliavimo poreikį. Daug dėmesio skirs elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų poveikio aplinkai, tvarumo klausimams.

Įgyvendinant trečiąjį prioritetą dėl vartotojų įgalinimo, 2023 m. BEREC darbo programoje numato parengti ataskaitas dėl elektroninių ryšių paslaugų kokybės ir kainų matavimo įrankio bei pakankamos plačiajuosčio interneto prieigos paslaugos apibrėžimo. Taip pat 2023 m. numatyta parengti ataskaitą dėl vartotojų švietimo apie skaitmeninių paslaugų ir produktų poveikį aplinkai bei paslaugų kokybės parametrų gaires.

Kviečiame suinteresuotus asmenis dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir teikti pasiūlymus ir pastabas dėl 2023 m. BEREC darbo programos temų. Konsultacija vyks iki 2022 m. lapkričio 7 d. Pasiūlymus ir pastabas prašome teikti BEREC el. paštu [email protected].

BEREC elektroninių ryšių paslaugų kainų ir kokybės palyginimo įrankių ir sertifikavimo ataskaitoje pateikiama ES šalyse naudojamų nepriklausomų elektroninių ryšių paslaugų kainų ir kokybės įrankių bei jų sertifikavimo procesų apžvalga. Elektroninių ryšių paslaugų kainų ir kokybės palyginimo įrankiai naudingi vartotojams ir paslaugų teikėjams. Jie leidžia pasirinkti optimalų paslaugų pasiūlymą ir skatina konkurenciją bei naujų paslaugų kūrimą ir pasiūlą. Galimybė vartotojams  nemokamai naudotis bent viena nepriklausoma palyginimo priemone yra numatyta Europos elektroninių ryšių kodekse.

Elektroninių ryšių kainų ir kokybės palyginimo įrankius jau yra įdiegusios 15 ES šalių. RRT taip pat planuoja įdiegti tokį įrankį 2023 metais.

Kviečiame suinteresuotus asmenis dalyvauti viešojoje konsultacijoje ir teikti įžvalgas, pasiūlymus ir pastabas BEREC palyginimo įrankių ir sertifikavimo ataskaitai. Konsultacija vyks iki 2022 m. lapkričio 23 d. Pasiūlymus ir pastabas prašome teikti BEREC el. paštu [email protected]

Informacija atnaujinta 2022-10-19