VEIKLOS SRITYS:

Lietuviai užsienyje naudosis mobiliojo ryšio paslaugomis dar pigiau

2018 gegužės 29 d.

2018 m. gegužės 29 d., Vilnius. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) informuoja, kad nuo 2018 m. birželio 15 d., tarptinklinio ryšio paslaugos keliaujantiems po Europos Sąjungos (ES) valstybes Lietuvos vartotojams dar labiau atpigs.

RRT, gavusi UAB „Bitė Lietuva“, „Telia Lietuva“, AB ir UAB „Tele2“ prašymus bei vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2015/2120 6c straipsnio nuostatomis, šiems paslaugų teikėjams iš naujo nustatė mokesčius (didžiausias leistinas priemokas prie nacionalinių ryšio paslaugų tarifų) už tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugas (angl. roaming) keliaujant ES, taikytinus nuo 2018 m. birželio 15 d. iki 2019 m. birželio 14 d.

Lietuvos operatoriams UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ ir „Telia Lietuva“, AB, leista taikyti tik tokio dydžio tarptinklinio ryšio mokesčius, kokių reikia jų patiriamiems nuostoliams kompensuoti, siekiant užtikrinti nacionalinių kainų stabilumą. Ar juos taikyti ir kokio dydžio, operatoriai spręs patys, tačiau jie negalės viršyti RRT nustatytos ribos. RRT, prižiūrėdama Reglamento vykdymą, turi teisę atšaukti sprendimą dėl mokesčių taikymo, jei gavus naujos informacijos būtų nustatyta, kad tarptinklinio ryšio mokesčiai ES taikomi ne tiems tikslams, kurie numatyti Reglamente (tam, kad padengtų nuostolius, siekiant išlaikyti nacionalinių kainų stabilumą).

Pažymėtina, kad mažėjant tarptautinio tarptinklinio ryšio mokesčiams, artėjame prie pagrindinio Reglamento tikslo – suteikti keliaujantiems europiečiams galimybę visoje ES naudotis judriojo ryšio paslaugomis tokiomis pat sąlygomis, kaip ir savo šalyje (angl. roam-like-at-home). Vis dėl to, daliai šalių, įskaitant ir Lietuvą, kuriose judriojo ryšio kainos yra palyginti žemos, siekiant apsisaugoti tuo galimo poveikio vietinių paslaugų kainoms vis dar reikalingos Reglamente numatytos išimtys.

Lentelė. Nuo 2018 m. birželio 15 d. iki 2019 m. birželio 15 d. maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis.

 

Nuo 2018-06-15 iki 2019-06-15

Leistas maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis *

UAB „Bitė Lietuva“UAB „Tele2“Telia Lietuva, AB
Skambučiai – skambinti

0,83 ct/min.

Mažėja** – 28 proc.

0,50 ct/min.

Mažėja** – 62 proc.

1,04 ct/min.

Mažėja** – 40 proc.

Skambučiai – atsilieptinetaikoma

0,50 ct/min.

Mažėja** – 51 proc.

0,91 ct/min.

Mažėja** – 3 proc.

SMSnetaikomanetaikomanetaikoma
Duomenų perdavimas

2,37 Eur/GB

Mažėja** – 56 proc.

1,02 Eur/GB

Mažėja** – 58 proc.

2,56 Eur/GB

Mažėja** – 40 proc.

Pastaba. Kainos pateikiamos be PVM.

* Šie maksimalūs papildomų užmokesčių dydžiai buvo patvirtinti RRT, atsižvelgiant į prašymuose operatorių nurodytas paslaugų teikimo sąlygas, kurios buvo taikomos galimiems nuostoliams apskaičiuoti. Keičiantis šioms sąlygoms, RRT turi teisę pareikalauti operatorių perskaičiuoti taikytinus papildomus mokesčius arba nutraukti jų taikymą.

** Pokytis, lyginant su maksimaliu papildomu mokesčiu, kuris galėto būti taikomas nuo 2017-06-15 iki 2018-06-14

Informacija atnaujinta 2018-06-28