VEIKLOS SRITYS:

Lietuvos informacinių technologijų kompanijos vienijasi dėl švarios interneto aplinkos

2020 vasario 11 d.

2020 m. vasario 11 d. Šiandien, visame pasaulyje minint Saugesnio interneto dieną, Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjai jungiasi prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos ir tokiu būdu išreiškia neteisėtos ir žalingos nepilnamečiams informacijos netoleravimą savo serveriuose. Šia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) iniciatyva paslaugų teikėjai skatinami laikytis atsakingumo bei operatyvumo šalinant draudžiamą turinį principų.

„Praėjusiais 2019 m. iš Lietuvos interneto naudotojų sulaukėme beveik tūkstančio pranešimų apie neteisėtą ar žalingą turinį, kurio dalis buvo skelbiama Lietuvos serveriuose. Lietuvos Respublikos įstatymai numato prievolę paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą pašalinti jų serveriuose saugomą neteisėtą ir žalingą nepilnamečiams informaciją, ̶ sako RRT direktoriaus pavaduotoja Ieva Žilionienė ir pabrėžia: ̶ Todėl labai svarbu, kad toks turinys, kaip seksualinis vaikų išnaudojimas, smurtas, patyčios, pornografija, būtų kuo operatyviau pašalintas ar perduotas atitinkamoms organizacijoms tolesniam tyrimui. Paslaugų teikėjai, kurių serveriuose tokią informaciją gali skleisti jų paslaugomis besinaudojantys asmenys, supranta šią problemą ir pasisako už saugią ir švarią aplinką internete bei jungiasi prie mūsų inicijuoto memorandumo“.

Memorandumu sutariama dėl efektyvesnių informavimo procedūrų, kai RRT informuoja paslaugų teikėją, kad jo tarnybinėse stotyse skelbiama draudžiama skleisti informacija (angl. „notice and take down“), taip pat dėl veiksmų, skatinančių informacijos teikėjus neskleisti draudžiamos informacijos, dalinimosi gerąja patirtimi ir žiniomis, karštosios linijos „Švarus internetas“ https://www.svarusinternetas.lt viešinimo.

Šiuo metu prie Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos jau prisijungė UAB „BTT group“, UAB „Hostinger“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Cherry servers“, UAB „Blue Bridge“, LITNET KTU Techninis centras, UAB ,,Interneto vizija“. RRT kviečia ir kitus Lietuvos elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus jungtis prie šios iniciatyvos ir kurti bendradarbiavimo aplinką operatyviai šalinant neteisėtą turinį bei skatinti savo paslaugų naudotojus būti atsakingus ir internete neskelbti draudžiamos informacijos. Prisijungti prie šio memorandumo galima pateikus laisvos formos pranešimą RRT.

Lietuvoje neteisėta ir žalinga nepilnamečiams informacija internete laikoma:

  • vaikų seksualinio išnaudojimo medžiaga;
  • smurtas ar patyčios prieš asmenis;
  • pornografija;
  • rasinės ir tautinės nesantaikos kurstymas;
  • narkotinių medžiagų platinimas;
  • neleistinas asmeninės informacijos skelbimas.

2019 m. RRT interneto karštąja linija „Švarus internetas“ gavo 998 interneto naudotojų pranešimus apie neteisėtą ar žalingą turinį. Interneto vartotojai apie neteisėtą ar neigiamą poveikį nepilnamečiams darantį turinį, aptiktą internete, skatinami pranešti svetainėje https://svarusinternetas.lt/. Pranešimus galima teikti ir anonimiškai. Kaip pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį internete bei kokia tolesnė gautų pranešimų tyrimo eiga, pamatysite šiame vaizdo klipe https://www.youtube.com/watch?v=TXRBMU4sfOk.

Apie interneto karštąją liniją „Švarus internetas“

RRT interneto karštosios linijos veikla Lietuvoje vykdoma nuo 2007 m. pagal Europos Komisijos finansuojamą „Saugesnio interneto“ projektą. Projekto „Saugesnis internetas“ konsorciumo partneriai – Nacionalinė švietimo agentūra, RRT, asociacija „Langas į ateitį“ ir VšĮ „Vaikų linija“. Konsorciumas kartu su viešojo ir privačiojo sektoriaus partneriais įgyvendina įvairias visuomenės skatinimo atsakingai elgtis internete iniciatyvas ir vykdo neteisėto bei žalingo turinio elektroninėje erdvėje prevenciją. Šiuo metu 43 pasaulio šalyse veikia 47 interneto karštosios linijos, kurias jungia tarptautinė INHOPE asociacija. RRT interneto karštoji linija yra INHOPE narė nuo 2008 m.

Informacija atnaujinta 2020-02-11