VEIKLOS SRITYS:

„LTG Infra“ turės įgyvendinti RRT pateiktas rekomendacijas ir ištaisyti trūkumus

2023 balandžio 7 d.

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) pirmą kartą patikrino „Lietuvos geležinkelių“ antrinės įmonės „LTG Infra“ 2021 metų geležinkelių transporto veiklų apskaitos atskyrimo metinį ataskaitų rinkinį. Tokia apskaitos atskyrimo reikalavimų laikymosi priežiūra, kaip kainodaros kontrolės priemonė, padeda palaikyti pagrįstas, konkurencinei aplinkai palankias bendrovės teikiamų geležinkelių infrastruktūros paslaugų kainas.

„Nustatėme, kad bendrovės 2021 m. ataskaitų rinkinys ir apskaitos atskyrimo sistema atitinka daugelį RRT nustatytų reikalavimų, tačiau yra ir trūkumų“, – sako Rita Liuokaitytė, RRT Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

Pasak jos, vienas iš trūkumų yra tas, kad metinį ataskaitų rinkinį sudarančios ataskaitos nesuteikia galimybės tiksliai identifikuoti visos sąnaudų paskirstymo paslaugoms grandinės. Be to, apskaita vedama neišskiriant visų reikalaujamų išskirti verslo vienetų, t. y. galutinių paslaugų grupių.

„Mūsų patikrinimas taip pat parodė, kad verslo vienetų balansams sudaryti naudojamos papildomos balansavimo sumos, kurios parodo, kad turto ir nuosavybės paskirstymo verslo vienetams kriterijai (nešikliai) yra tobulintini“, – aiškina R. Liuokaitytė.

RRT nurodė bendrovei pašalinti nustatytus trūkumus iki šių metų birželio 1 d.

„Stebėsime, kaip bendrovė įgyvendina ataskaitoje pateiktas rekomendacijas ir ištaiso nustatytus trūkumus“, – sako  R. Liuokaitytė, RRT Geležinkelių ir pašto reguliavimo grupės vadovė.

AB „LTG Infra“ nustatytų apskaitos atskyrimo reikalavimų laikymasis užtikrina jos veiklos apskaitos ir taikomos kainodaros skaidrumą, aiškumą ir pastovumą.

Su RRT ataskaita plačiau galite susipažinti čia.

Informacija atnaujinta 2023-04-07