VEIKLOS SRITYS:

Lygių galimybių užtikrinimo bei smurto ir priekabiavimo prevencijos politika