VEIKLOS SRITYS:

Mobilusis ryšys keliaujant Europos Sąjungoje didžiajai daugumai vartotojų kainuos kaip namuose

2021 birželio 14 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) nustatė, kad didžiausius papildomus mokesčius tarptinklinio ryšio paslaugoms (angl. „roaming“) nuo 2021 m. birželio 15 d. iki 2022 m. birželio 14 d. galės taikyti tik vienas Lietuvos operatorius UAB – „Teledema“. Visų kitų operatorių paslaugų vartotojai, keliaujantys kitose Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse (EEE), už ryšių paslaugas mokės kaip namuose – Lietuvoje.

„Nuo 2017 metų, kuomet įsigaliojo bendra visoje Europos Sąjungoje atsiskaitymų už tarptinklinio ryšio paslaugas tvarka, pagaliau pasiekėme, kad didžioji dauguma Lietuvos vartotojų keliaudami nepajus jokio kainų skirtumo už ryšio paslaugas. Skambučiai, duomenų vartojimas lietuviams kainuos tiek, kiek už šias paslaugas jie moka namuose“, – sako RRT direktorius Feliksas Dobrovolskis. „Šiuo metu, atsigaunant kelionėms į užsienį, tai leis mūsų vartotojams neriboti savo naudojimosi mobiliojo ryšio paslaugomis įpročių būnant svetur“, – pabrėžė F.Dobrovolskis.

RRT, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2015/2120 6c straipsnio nuostatomis, taikyti papildomas priemokas už tarptinklinio ryšio paslaugas leido vienam operatoriui – UAB „Teledema“. Šiam operatoriui leista taikyti tik tokio dydžio tarptinklinio ryšio mokesčius, kokių reikia jo patiriamiems nuostoliams kompensuoti bei siekiant užtikrinti, kad nedidėtų vietinių paslaugų kainos.

 Lentelė. Nuo 2021 m. birželio 15 d.  iki 2022 m. birželio 14 d. maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis

 Nuo 2021-06-15 iki 2022-06-14 leistas maksimalus papildomas mažmeninis tarptinklinio ryšio mokestis (be PVM)*
UAB „Bitė Lietuva“UAB „Teledema“UAB „Tele2“„Telia Lietuva“, AB
Skambučiai – skambintinetaikoma0,013 Eur/min.netaikomanetaikoma
Skambučiai – atsilieptinetaikoma0,013 Eur/min.netaikomanetaikoma
SMSnetaikomanetaikomanetaikomanetaikoma
Duomenų perdavimasnetaikoma1,64 Eur/GBnetaikomanetaikoma

 

* Šie maksimalūs papildomų užmokesčių dydžiai buvo patvirtinti RRT, atsižvelgiant į UAB „Teledema“ prašyme nurodytas paslaugų teikimo sąlygas, kurios buvo taikomos galimiems nuostoliams apskaičiuoti. Keičiantis šioms sąlygoms, RRT turi teisę pareikalauti operatoriaus perskaičiuoti taikytinus papildomus mokesčius arba nutraukti jų taikymą.

Informacija atnaujinta 2021-06-14