VEIKLOS SRITYS:

Naikinamas UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ kvalifikuotas statusas

2018 vasario 6 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sprendimu nuo 2018 m. vasario 12 d. naikinamas patikimumo užtikrinimo paslaugų teikėjo UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“ (SSC) bei SSC teikiamų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų kūrimo paslaugų kvalifikuotas statusas. Tai reiškia, kad nuo 2018 m. vasario 12 d. SSC nebeturi teisės kurti ir išduoti asmenims naujų kvalifikuotų elektroninių parašų sertifikatų, o jau išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus SSC įpareigotas 2018 m. vasario 12 d. atšaukti (tokie sertifikatai sudaro apytiksliai 2‒3 proc. visų asmenims išduotų kvalifikuotų sertifikatų Lietuvoje).

 

Toks patikimumo užtikrinimo paslaugų priežiūros įstaigos sprendimas priimtas SSC neįrodžius, kad įmonė ir jos teikiamos paslaugos atitinka joms nustatytus naujus reikalavimus, įtvirtintus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB.

 

RRT atkreipia asmenų, turinčių SSC išduotus kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus, dėmesį, kad nuo 2018 m. vasario 12 d. jie nebegalės šių sertifikatų naudoti kvalifikuotiems elektroniniams parašams kurti. Esant poreikiui pasirašinėti elektroninius dokumentus kvalifikuotu elektroniniu parašu, šie asmenys turėtų kreiptis į kitus paslaugų teikėjus, turinčius teisę išduoti kvalifikuotus elektroninių parašų sertifikatus (Lietuvos teikėjų sąrašas skelbiamas:  https://elektroninisparasas.lt/kvalifikuoti-patikimumo-uztikrinimo-paslaugu-teikejai.html).

Informacija atnaujinta 2018-04-05