VEIKLOS SRITYS:

Naujos EK iniciatyvos nustato ryšių sektoriaus transformaciją

2023 kovo 1 d.

Europos Komisija paskelbė tris iniciatyvas, kuriomis siekiama, kad iki 2030 m. gigabitinis ryšys būtų prieinamas visiems piliečiams ir įmonėms visoje ES, laikantis Europos skaitmeninio dešimtmečio tikslų, ir sudaryti sąlygas pertvarkyti ryšių sektorių ES:

Gigabitinės infrastruktūros akto projektas. Tai – reglamentas, kuriame bus pateiktos naujos taisyklės, kad gigabitiniai tinklai visoje ES būtų diegiami greičiau, pigiau ir veiksmingiau. Šis aktas pakeis 2014 m. Plačiajuosčio ryšio sąnaudų mažinimo direktyvą (BCRD, Broadband Cost Reduction Directive).

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-infrastructure-act-proposal-and-impact-assessment

Gigabitinės rekomendacijos projektas.  Šia rekomendacija siekiama nacionalinėms reguliavimo institucijoms pateikti gaires dėl didelę įtaką rinkoje turinčių operatorių prieigos prie telekomunikacijų tinklų sąlygų, kad būtų skatinamas greitesnis senųjų technologijų išjungimas ir spartesnis gigabitinių tinklų diegimas. Gigabitinės rekomendacijos projektas buvo pateiktas BEREC nuomonei, kurią BEREC turės parengti per du mėnesius. EK priims rekomendaciją atsižvelgusi į BEREC nuomonę. Ši rekomendacija pakeis Prieigos rekomendacijas, kurias sudaro 2010 m. Naujos kartos prieigos rekomendacija ir 2013 m. Nediskriminavimo ir sąnaudų apskaitos metodologijos rekomendacija.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/gigabit-connectivity-recommendation

Konsultacija dėl el. ryšių rinkos ateities ir „fair contribution“ (tolygaus visų suinteresuotų pusių finansinio prisidėjimo prie el. ryšių tinklų vystymo). Konsultacijos tikslas – sužinoti organizacijų, verslo, rinkos dalyvių, piliečių nuomonę apie tai, kaip didėjantys ryšių ir technologinės pažangos poreikiai gali paveikti el. ryšių rinkos plėtrą ir poreikius ateityje. Konsultacija vyks iki 2023 m. gegužės 19 d.

Daugiau informacijos: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/consultations/future-electronic-communications-sector-and-its-infrastructure

Informacija atnaujinta 2023-04-06