VEIKLOS SRITYS:

Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki lapkričio 30 d. galios sumažinti tam tikrų RRT teikiamų paslaugų tarifai

2019 liepos 1 d.

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT), vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo nuostatomis, įvertino skirtumą tarp praėjusių metų sąnaudų ir surinktos užmokesčių už RRT teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus sumos. Atsižvelgdama į įvertinimo rezultatus, RRT patvirtino laikinus minėtų užmokesčių dydžių pakeitimus.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. iki lapkričio 30 d. Užmokesčių už Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus tarifų, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1V-367, II skyriaus lentelės 4 punkte nustatyti radijo dažnių (kanalų) naudojimo priežiūros, įskaitant radijo stebėseną, tarifai ir 5 punkte, išskyrus 5.5.1 ir 5.6.1 papunkčius, nustatyti telefono ryšio numerių naudojimo priežiūros tarifai bus dauginami iš 0,76 išlyginamojo koeficiento.

Išlyginamojo koeficiento, kuriuo laikinai sumažinami rinkos dalyvių užmokesčiai RRT, taikymas užtikrina, kad elektroninių ryšių rinkos dalyviai sumoka ne daugiau lėšų, nei yra reikalinga rinkos reguliavimo funkcijoms vykdyti.

Su RRT direktoriaus 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1V-667 galite susipažinti čia.

Informacija atnaujinta 2019-07-02