VEIKLOS SRITYS:

Pagal ES skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksą Lietuva užima 14-tą vietą

2020 birželio 17 d.

Europos Sąjungos kasmet skelbiamoje skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso  (DESI) ataskaitoje Lietuva šiemet užima 14-tą vietą. DESI ataskaitoje pateikiama Europos Sąjungos lygmeniu atlikta galimybių naudotis plačiajuosčiu ryšiu, skaitmeninių įgūdžių, naudojimosi internetu, įmonių skaitmeninimo, skaitmeninių viešųjų paslaugų, naujų technologijų, kibernetinio saugumo, IRT sektoriaus, taip pat programos „Horizontas 2020“ lėšų panaudojimo valstybėse narėse analizė. Lietuvos bendra surinktų balų suma per metus išaugo nuo 51,8 (2019 m.) iki 53,9 (2020 m.) ir bendrame DESI reitinge (iš 28 šalių)  šiek tiek lenkia ES vidurkį (52,6 balo).

Praėjusiais metais Lietuva padarė pažangą daugelyje vertintų sričių. LT pateko tarp pirmaujančių ES valstybių pagal itin gerus rezultatus integruojant skaitmenines technologijas ir skaitmenines viešąsias paslaugas – reitinge užimama 6-ta vieta, tačiau, pagal ES šalių skaitmenizacijos vertinimui naudojamą metodiką, atsiliekama tokiose srityse kaip žmogiškasis kapitalas ir junglumas (angl. „connectivity“).

DESI dalyje, skirtoje įvertinti ES šalių pažangą junglumo (t.y. e. ryšių tinklų išvystymo ir naudojimo) srityje, Lietuva šiemet užėmė 19-tą vietą. ES kontekste Lietuva atsilieka pagal bendrą fiksuotojo plačiajuosčio ryšio išplėtojimą. Naujos kartos prieigos (angl. NGA) tinklai dengia 69 proc. Lietuvos namų ūkių. Pagal šį rodiklį Lietuva užima 26 vietą ES (ES vidurkis – 86 proc.). Pagal naudojimąsi plačiajuosčiu fiksuotu ryšiu Lietuva užima 22 vietą – juo naudojasi 68 proc. Lietuvos gyventojų (ES vidurkis – 78 proc.).  Tačiau ES vidurkį viršijame pagal itin sparčių fiksuotojo ryšio tinklų išplėtojimą ir naudojimą (užimama 12-tą vieta ES): itin spartūs tinklai dengia 61 proc. Lietuvos namų ūkių (ES vidurkis – 44 proc.), 100 Mb/s ir spartesniu ryšiu naudojasi 32 proc. Lietuvos gyventojų (ES vidurkis – 26 proc.).

Lietuvoje puikiai išplėtotas mobilusis ryšys (pagal 4G padengiamumo rodiklį Lietuva užima 3 vietą ES), dėl to Lietuvos vartotojai linkę rinktis mobilųjį, o ne fiksuotą plačiajuosčio interneto ryšį. Lietuvoje mobiliojo plačiajuosčio ryšio skvarba siekia 103 proc. (ES vidurkis – 100 proc.). Pagal šį rodiklį Lietuva užima 9-tą vietą ES. Taip pat Lietuvoje itin geros interneto ryšio paslaugų kainos (tiek pagal fiksuotojo, tiek pagal mobiliojo ryšio, tiek pagal paslaugų paketų kainas Lietuva užima 4-tą vietą ES).

Visą DESI ataskaitą galite rasti čia: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

Informacija atnaujinta 2020-06-17