VEIKLOS SRITYS:

Papildytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos nuostatos radijo ryšio įrenginiams

2022 kovo 2 d.

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2022/30 (toliau – Reglamentas), kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos dėl esminių reikalavimų, nurodytų šios direktyvos 3 straipsnio 3 dalies d, e ir f punktuose, taikymo.

Reglamentu papildoma Radijo ryšio įrenginių direktyva 2014/53/ES šiais esminiais reikalavimais:

  • kad radijo įrenginiai nedarytų žalos tinklui ar jo veikimui ir nenaudotų tinklo išteklių netinkamai tokiu būdu, kad dėl to neleistinai pablogėtų teikiamos paslaugos;
  • kad radijo įrenginiuose būtų apsaugos priemonės, užtikrinančios naudotojo bei abonento asmens duomenų ir privatumo apsaugą;
  • kad radijo įrenginiuose būtų galima įdiegti tam tikras funkcijas, užtikrinančias apsaugą nuo sukčiavimo.

Reglamente nurodomos konkrečios radijo įrenginių grupės, kurioms turi būti taikomi aukščiau išvardinti esminiai reikalavimai. Taip pat pateikiamos išimtys, t. y. nurodomi radijo įrenginiai, kuriems šie esminiai reikalavimai netaikomi.

Ekonominės veiklos vykdytojams suteikta pakankamai laiko prisitaikyti prie šio Reglamento reikalavimų. Reglamentas bus taikomas nuo 2024 m. rugpjūčio 1 d.

Tai pat šis Reglamentas netrukdo ekonominės veiklos vykdytojams laikytis jo nuo įsigaliojimo dienos, kuri yra laikoma dvidešimta diena po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, t. y. nuo 2022 metų vasario 1 d.

Primename, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES nuostatos Lietuvos Respublikoje įgyvendintos RRT patvirtintu Radijo ryšio įrenginių techniniu reglamentu.

 

 

Informacija atnaujinta 2022-03-02