VEIKLOS SRITYS:

Parengta eSIM naudojimo skatinimo Lietuvoje studija

2021 gruodžio 23 d.

    Parengta ir viešai skelbiama „Integruotų abonento identifikavimo modulių (eSIM) naudojimo Lietuvoje modelis“ studija, kurią RRT užsakymu parengė UAB „Ernst & Young Baltic. Studijoje pateikta eSIM technologijos tarptautinės praktikos ir esamos situacijos Lietuvoje analizė ir pasiūlytas eSIM naudojimo skatinimo modelis.

Lietuvoje mobiliojo ryšio paslaugos įprastai vis dar teikiamos naudojant tradicines, į ryšio įrenginius dedamas fizines SIM korteles. Naudojant tokį technologinį sprendimą, norint pradėti naudotis paslaugomis, būtina tiesiogiai susisiekti su e. ryšių paslaugų teikėju ir fiziškai iš jo gauti SIM kortelę, o norint pakeisti e. ryšių paslaugų teikėją, kad ir išlaikant esamą telefono ryšio numerį – būtina pakeisti turimą SIM kortelę į naujo paslaugų teikėjo išduotą SIM kortelę. Kai mobiliojo ryšio paslaugos naudojamos asmeniniams poreikiams, abonentas, norintis pakeisti operatorių, turi kreiptis į naują operatorių dėl naujos SIM kortelės išdavimo, ją įdėti į naudojamą ryšio įrenginį, tam tikrais atvejais ryšio įrenginį perkrauti ar perkonfigūruoti. eSIM technologija sudaro galimybes mobiliojo ryšio paslaugų gavėjams įdiegti bei perkelti mobiliojo ryšio paslaugas jų ryšio įrenginiuose nuotoliniu, belaidžiu (angl. over the air) būdu. Tai itin aktualu organizacijoms, valdančioms didelį skaičių ryšio įrenginių, pvz., mobiliojo ryšio ar daiktų interneto (angl. Internet of Things, IoT) įrenginių.

Parengtos studijos eiga bei pagrindinis visų trijų studijos etapų rezultatas – eSIM naudojimo skatinimo modelis bei jo įgyvendinimo priemonės buvo pristatytos 2021 m. gruodžio 16 d. vykusios konferencijos metu.

Su eSIM naudojimo skatinimo Lietuvoje studijos dokumentais ir konferencijos medžiaga galima susipažinti čia:

https://www.rrt.lt/istekliai/ataskaitos-ir-apzvalgos/esim-naudojimo-skatinimo-lietuvoje-studija/

 

Informacija atnaujinta 2021-12-23