VEIKLOS SRITYS:

Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje WRC-19 pagrindinis dėmesys skirtas naujų radijo ryšio sistemų plėtrai

2019 lapkričio 27 d.

2019 metų spalio 28 – lapkričio 22 dienomis Egipte vykusioje Pasaulinėje radijo ryšio konferencijoje (WRC-19), kurią organizavo Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU), patvirtinti sprendimai dėl radijo spektro naudojimo ateities. Konferencijoje, kurioje aktyviai dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) atstovai, buvo diskutuojama dėl įvairių radijo ryšio  technologijų tolesnio naudojimo pasauliniu ar regioniniu mastu. 

Pasaulinė radijo ryšio konferencija yra vienas svarbiausių radijo ryšio valdymo renginių, kuris vyksta kas 4 metus. Konferencijoje patvirtinami radijo ryšio tarptautinio valdymo principai, nustatomos pagrindinės radijo ryšio plėtros kryptys, priimamos rezoliucijos aktualiausiais radijo dažnių tarptautinio valdymo klausimais. Konferencijos metu priimami sprendimai dėl ITU Radijo ryšio reglamento, kurio nuostatų ITU narės yra įsipareigojusios laikytis, straipsnių papildymo ir pakeitimo. Lietuvos vyriausybinė delegacija konferencijoje siekė užtikrinti, kad naujosios radijo ryšio reglamentavimo nuostatos sudarytų kuo geresnes sąlygas Lietuvos radijo dažnių naudotojų poreikiams tenkinti.

Konferencijos diskusijos parodė, kad pasaulyje aiškiai juntama tendencija plėsti tarptautiniu mastu harmonizuotas sparčiojo judriojo radijo ryšio belaides paslaugas, leidžiančias naudotis radijo ryšiu bet kur ir bet kada. Nuomonės išsiskyrė tik dėl šių paslaugų teikimo technologijų – vienos valstybės ateitį sieja su antžeminėmis belaidžio radijo ryšio technologijomis, kitos – su palydovinio radijo ryšio technologijomis.

Svarbus konferencijos rezultatas, kad užtikrintos galimybės 5G judriojo radijo ryšio sistemas vystyti 24,25‒27,5 GHz, 37‒43,5 GHz ir 66‒71 GHz radijo dažnių juostose pasauliniu mastu, o išimties teise pasinaudojusiose valstybėse, įskaitant Lietuvą, tai bus galima daryti ir 45,5‒47 GHz bei 47,2‒48,2 GHz radijo dažnių juostose.

Konferencijos metu paaiškėjo, kad Rusija ir Kinija (palaikomos dar kelių šalių) 5G radijo ryšiui neketina naudoti 3,4‒3,8 GHz radijo dažnių juostos. Po ilgų ir sudėtingų diskusijų joms pavyko pasiekti, kad 5G radijo ryšio sistemas jų teritorijose bus galima diegti naudojant 4,80‒4,99 GHz radijo dažnių juostą. Tai didelis iššūkis Europos valstybėms, besiribojančioms su Rusijos Federacija, kurios ne tik turės užtikrinti elektromagnetinį suderinamumą, siekdamos apsaugoti 4,8‒4,99 GHz radijo dažnių juostoje jau veikiančias radijo ryšio sistemas, bet bus sudėtinga užtikrinti visavertę 5G radijo ryšio sistemų plėtrą 3,4‒3,8 GHz radijo dažnių juostoje.

Atsižvelgiant į technologijų naujoves, susitarta dėl išmaniųjų transporto sistemų (angl. Intelligent Transport Systems, ITS) bei judančių Žemės stočių (angl. Earth stations in Motion, ESIM) veiklos sąlygų, atnaujintas radijo ryšio naudojimo oro ir jūrų navigacijai reglamentavimas.

Daugiau apie WRC-19 rasite https://www.itu.int/en/ITU-R/conferences/wrc/2019/Pages/default.aspx

 

Informacija atnaujinta 2019-12-02