VEIKLOS SRITYS:

Pasikeitė universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų reglamentavimas

2022 balandžio 20 d.

RRT informuoja, kad įsigaliojo teisės aktų paketas, reglamentuojantis universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas (toliau – universaliosios paslaugos). Į Lietuvos nacionalinę teisę perkeltu Europos elektroninių ryšių kodeksu siekiama, kad universaliųjų paslaugų samprata apimtų technologijų pokyčius ir galutinių paslaugų gavėjų poreikius, todėl universaliųjų paslaugų teikimas vertintinas kaip viena iš priemonių, kuria užtikrinama galimybė vartotojams visapusiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame visuomenės gyvenime.

Elektroninių ryšių įstatyme universaliosios paslaugos apibrėžiamos kaip minimalus skaičius nustatytos kokybės elektroninių ryšių paslaugų, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokias paslaugas pageidaujantiems gauti viešųjų elektroninių ryšių paslaugų vartotojams.

Svarbiausias pokytis, numatytas teisės aktuose – pasikeitusi universaliųjų paslaugų apimtis. Įvertinus tai, jog interneto prieigos paslaugos vis labiau tampa neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis, pakankamos plačiajuostės interneto prieigos paslaugos įtraukiamos į universaliųjų paslaugų apibrėžtį, atitinkamai numatant, jog visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje turi būti užtikrinamas:

  • kalbinio ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, teikimas;
  • pakankamos plačiajuostės interneto prieigos paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, teikimas.

Svarbu paminėti, kad nustatytas technologiškai neutralus universaliųjų paslaugų reguliavimas – šios paslaugos gali būti teikiamos tiek fiksuotuoju, tiek mobiliojo ryšio tinklu. Fiksuota vieta sietina su nuolatos gyvenamo vieno namų ūkio adresu. Pareiga teikti kalbinio ryšio paslaugas taksofonais nebelaikoma universaliąja paslauga, abonentų sąrašų teikimas taip pat nebepatenka į universaliųjų paslaugų apimtį.

Pakankamai plačiajuostės interneto prieigos paslaugai apibrėžti nustatytas ne mažesnės nei 10 megabitų per sekundę gaunamojo ir ne mažesnės nei 1 megabito per sekundę siunčiamojo ryšio duomenų perdavimo spartos parametras, kuris sudarys galimybę naudotis tokiomis paslaugomis, kaip elektroninis paštas, elektroninė bankininkystė, e. valdžios paslaugos, standartinės raiškos vaizdo skambučiai.

Atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir Europos Sąjungos valstybių narių praktiką, buvo nustatyti universaliųjų paslaugų teikimo reikalavimai, kurių privalės laikytis viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, įpareigoti užtikrinti universaliųjų paslaugų prieinamumą ir teikti universaliąsias paslaugas ir (ar) įpareigoti teikti įperkamas universaliąsias paslaugas.

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklėse numatyta pareiga RRT ne rečiau kaip kartą per 3 metus atlikti tyrimą, ar universaliosios paslaugos teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat ar universaliosios paslaugos yra įperkamos nepasiturintiems gyventojams ir socialinių paslaugų gavėjams.

Pažymėtina, kad tol, kol RRT atliks tyrimą, ar Lietuvoje yra užtikrinamas pasikeitusios apimties universaliųjų paslaugų teikimas, šiuo pereinamuoju laikotarpiu „Telia Lietuva“, AB, kaip įpareigota universaliųjų paslaugų teikėja, privalės užtikrinti kalbinio ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, teikimą kainomis, neviršijančiomis universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų kainų aukščiausios ribos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1248.

Visą universaliąsias elektroninių ryšių paslaugas  reglamentuojantį paketą sudaro:

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės (pakeitimus galite rasti čia);

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių apskaičiavimo taisyklės (pakeitimus galite rasti čia);

Universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo nuostolių kompensavimo taisyklės (pakeitimus galite rasti čia).

Informacija atnaujinta 2022-04-20