VEIKLOS SRITYS:

Paskelbta BEREC viešoji konsultacija dėl Atviro interneto gairių

2022 kovo 17 d.

RRT informuoja interneto prieigos paslaugų teikėjus ir kitas suinteresuotąsias šalis, kad Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija BEREC (angl. Body of the European Regulators in Electronic Communications), kurios narė yra ir RRT, paskelbė viešąją konsultaciją BEREC Atviro interneto gairėms.

Primename, kad pagal Atviro interneto reglamento (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/2120) nuostatas, siekiant nuoseklaus šio reglamento taikymo visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, BEREC rengia ir skelbia   gaires dėl Atviro interneto reglamento įgyvendinimo. Vienas iš gairių pakeitimo tikslų yra patikslinti aiškinimą, susijusį su „nulinio“ tarifo planų reglamentavimu ir aiškinimu po 2021 m. Europos Teisingumo Teismo sprendimų dėl trijų ES teisės dėl prieigos prie atviro interneto pažeidimų.

Kviečiame susipažinti su Gairių pakeitimo projektu ir pateikti savo pastabas ir nuomones apie šį dokumentą iki 2022 balandžio 14 d. 17.00 val. (CET) el. pašto adresu [email protected]. Pageidautinos pastabos anglų kalba.

Išsamesnė informacija apie viešąją konsultaciją yra pateikta BEREC tinklalapyje: https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/9342-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation

 

Informacija atnaujinta 2022-03-17