VEIKLOS SRITYS:

Paskelbta tarptautinė geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaita

2022 balandžio 7 d.

Nepriklausomų reguliuotojų grupė IRG-Rail (angl. Independent Regulators‘ Group – Rail) paskelbė 10-tąją metinę geležinkelių transporto rinkos stebėsenos ataskaitą, kurioje daugiausia dėmesio skirta COVID-19 įtakai geležinkelių transporto rinkai.

COVID-19 įtaka krovinių vežimo geležinkelių transporto apimtims Lietuvoje buvo minimali

2020 m., palyginti su 2019 m.,  COVID-19 viruso plitimas apribojo keliones tarptautiniais ir vietiniais maršrutais, dėl to IRG-Rail šalių narių geležinkelių transporto rinkose keleivių vežimo paslaugų, matuojant km, apimtis sumažėjo 49 proc. (Lietuvoje – 46 proc.), o krovinių vežimo paslaugų, matuojant neto tkm, apimtis sumažėjo tik 6 proc. (Lietuvoje – 2 proc.). Valstybės sienų uždarymas nebuvo taikomas krovinių vežimui geležinkelių transportu, todėl tarptautinių ir nacionalinių krovinių vežimo paslaugų sumažėjimas buvo panašus. Keleivių vežimo paslaugų teikimo atveju dėl asmenims taikytų apribojimų kirsti valstybės sieną tarptautinių keleivių vežimo paslaugų apimtys sumažėjo net 67 proc., o nacionalinių – 48 proc.

Užmokesčiai už viešąją geležinkelių infrastruktūrą (minimalųjį prieigos paketą) Lietuvoje išlieka vieni didžiausių Europoje

Pajamos iš keleivių vežimo geležinkelių transportu paslaugų sumažėjo 21 proc. (Lietuvoje – 17 proc.), o iš krovinių vežimo geležinkelių transportu paslaugų – 8  proc. (Lietuvoje – 7 proc.). 2020 m. visų IRG-Rail narių geležinkelio įmonių (vežėjų) sumokėti užmokesčiai už minimalųjį prieigos paketą sudarė 15,6 mlrd. Eur ir tai buvo mažiausia suma per pastaruosius penkerius metus. Palyginti su 2019 m., Lietuvoje geležinkelio įmonės (vežėjai) sumokėjo 5 proc. mažiau užmokesčių už minimalųjį prieigos paketą.

Vidutinis užmokestis už minimalųjį prieigos paketą vienam traukinio km tarp IRG-Rail šalių narių vis dar labai skiriasi – Lietuvoje geležinkelio įmonės (vežėjai) vidutiniškai mokėjo 12 Eur, o Suomijos, Bulgarijos, Čekijos, Slovėnijos, Kroatijos ir Estijos geležinkelio įmonės (vežėjai) mokėjo mažiau nei 1 EUR. 2020 m. Estijoje užmokestis už prieigą prie minimaliojo prieigos paketo buvo kompensuotas valstybės, o Vokietijoje nuo 2020 m. kovo mėn. valstybė kompensavo 98 proc. geležinkelių įmonių (vežėjų) mokėtiną užmokestį už minimalųjį prieigos paketą, susijusį su ne viešosiomis geležinkelių transporto paslaugomis. Lietuvoje keleivių vežimo veiklą vykdančioms geležinkelio įmonėms (vežėjams) užmokestis už minimalųjį paketą sudarė 0,42 Eur už vieną traukinio km, o krovinių vežimo veiklą vykdančioms geležinkelio įmonėms (vežėjams) – 19,59 Eur už vieną traukinio km.

Europoje ir Lietuvoje išlieka skirtingas eismo intensyvumo pasiskirstymas

29 IRG-Rail šalių narių duomenimis, 2020 m. geležinkelio įmonių (vežėjų) nuvažiuotas atstumas siekė 4,14 mlrd. traukinio km (beveik 10 proc. mažiau nei 2019 m.), iš kurių keleivių vežimo paslaugos sudarė 81 proc., o krovinių vežimas – 19 proc. Didesnis krovinių vežimo paslaugų intensyvumas, palyginti su keleivių vežimo paslaugomis, stebimas tik Lietuvoje (61 proc.) ir Slovėnijoje (57 proc.).

2020 m. spalio 7 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1429, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį, nustatomos tvarios geležinkelių rinkos užtikrinimo priemonės. Į šį reglamentą įtrauktos laikinos priemonės, skirtos padėti geležinkelių transporto sektoriui kovoti su COVID-19 poveikiu. Reglamente numatytomis išimtimis pasinaudojo tik penkios šalys (Lietuva jomis nepasinaudojo).

Visą ataskaita paskelbta RRT tinklapyje https://www.rrt.lt/gelezinkeliai/rinkos-stebesena/.

 

Informacija atnaujinta 2022-04-07